Tekniska verken och Stockholm Exergi i samarbete för att digitalisera fjärrvärmen

Foto: Crelle
Pressmeddelande
19 juni 2023 10:03
Tekniska verken i Linköping och Stockholm Exergi inleder nu ett samarbete för ökad digitalisering av fjärrvärmen. Målet är att kunna erbjuda fjärrvärmekunderna digitala lösningar som gör det enklare att optimera värmen i fastigheten samtidigt som det skapas förutsättningar för att hela fjärrvärmesystemet ska kunna bli mer resurseffektivt.

Stockholm Exergi har sedan 2017 utvecklat en digital plattform som kallas Intelligy Solutions. Plattformen gör att Stockholm Exergi idag kan erbjuda sina kunder en rad olika digitala tjänster som gör det enkelt och bekvämt att styra fjärrvärmen. Till exempel så använder över 2000 kundfastigheter i Stockholm idag tjänsten Värmeoptimering som energieffektiviserar fjärrvärmeanvändningen med upp till 10 procent. Dessutom skapar de digitala lösningarna möjligheter för hela fjärrvärmesystemet i form av säkrare leveranser och effektivare resursanvändning.

Genom att inleda samarbete med Stockholm Exergi vill Tekniska verken utveckla möjligheten för fastighetsägare och företagskunder att optimera sin värme- och varmvattenanvändning, och samtidigt skapa möjligheter för att effektivisera det regionala fjärrvärmesystemet. Tanken är att systemet först ska installeras hos ett tiotal kunder i Linköping. Därefter görs en gemensam utvärdering, innan projektet går in i nästa fas.

 Det här avtalet är ett steg i vår resa mot fler digitala kundgränssnitt, där vi vill skapa möjligheter för våra kunder att utveckla och följa sin värmeförbrukning samtidigt som vi alla kan dra nytta av att fjärrvärmen effektiviseras, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef Värma & kyla på Tekniska verken.

 Jag ser fram mot att de första installationerna startar och att tillsammans med våra kunder se nyttan av plattformen, fortsätter han.

Tekniska verken är ett av de första företagen som Stockholm Exergi inleder ett större samarbete med kring Intelligy Solutions.

– Det är väldigt betydelsefullt för oss att Tekniska verken har förtroende för oss och den lösning som vi har utvecklat. Vi kan nu tillsammans driva digitaliseringen framåt och skapa nya nyttor som på kort och lång sikt möter fjärrvärmekundernas behov, säger Carl Lidholm, försäljningschef på Stockholm Exergi.

 

Fakta - Intelligy Solutions

Intelligy Solutions är en digital plattform som ger fastighetsägare möjlighet att på ett smart sätt styra och optimera fastighetens energiförbrukning för att på det sättet få ett önskvärt inomhusklimat samtidigt som värmeanvändningen blir effektiv. Genom att koppla upp digitala enheter, så kallade gateways, i fastigheternas fjärrvärmecentraler kan kunden använda olika digitala tjänster. Användningen av den digitala plattformen tillsammans med gateways gör det också möjligt att optimera fjärrvärmesystemet för resurseffektiv produktion och ökad leveranssäkerhet av fjärrvärme vid mer utmanande situationer som inte går att planera för.

För mer information, kontakta gärna:

Michael Fahlström, affärsområdeschef Värme och kyla, Tekniska verken
Telefon: 013-20 90 42
E-post: michael.fahlstrom@tekniskaverken.se

Carl Lidholm, försäljningschef Stockholm Exergi
Telefon: 070-670 15 94
E-post: carl.lidholm@stockholmexergi.se