Tekniska verken sänker elnätsavgiften i Katrineholm resten av året 

Foto: Crelle
Pressmeddelande
15 juni 2023 06:00
Mellan den 1 juli och den 31 december i år sänker Tekniska verken tillfälligt elnätsavgiften i Katrineholm. Anledningen är att årets elpriser blev lägre än väntat. Sänkningen ligger på 9 procent, vilket motsvarar omkring 100 kronor i månaden för en villa med elvärme.

– På samma sätt som vi tidigare behövt höja elnätsavgiften på grund av ökande elpriser sänker vi nu avgiften i ett läge då kostnaden för att transportera el genom elsystemet har blivit lägre än beräknat. Även om det gäller en begränsad period är det positivt att kunna göra detta gentemot våra kunder, säger Jesper Svensson, vd Tekniska verken Katrineholm Nät AB. 

En av huvudanledningarna till att Tekniska verken tillfälligt kunnat sänka elnätsavgiften är Vattenfalls beslut att på grund av de låga elpriserna sänka kostnaderna för överföringsförluster i regionnätet mellan den 1 juli och 31 december. Eftersom Tekniska verkens elnätsavgift inkluderar kostnaden för regionnätet öppnade detta för en möjlig sänkning av Tekniska verkens elnätsavgift under samma period. 

– När vi fick informationen från Vattenfall började vi titta på möjligheten att i vår tur sänka avgiften till våra kunder. Kostnaden för regionnätet, det vill säga det nät som transporterar elen till Katrineholm, är en betydande del av elnätsavgiften så svängningar likt denna är viktiga att hantera skyndsamt.  Vi har försökt vara så snabbfotade som möjligt med den här processen så att sänkningarna kommer våra kunder till del utan dröjsmål, säger Jesper Svensson, vd Tekniska verken Katrineholm Nät AB. 

 

Exempel på vad sänkningen i Katrineholm motsvarar: 

(Vad skillnaden blir är individuellt och beror på storleken på abonnemang och elanvändning.) 

Lägenhet  
(ca: 2 000 kWh/år)  
minus ca: 17 kr/månad   
  
Villa utan elvärme  
(ca: 5 000 kWh/år)  
minus ca: 39 kr/månad 
Villa med elvärme  
(ca: 20 000 kWh/år)  
minus ca: 103 kr/månad  


Elnätsavgift och överföringsförluster: 

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen kallas för elöverföringsavgift och i den ingår nät- eller överföringsförluster. När energi i form av el transporteras i ledningar blir de varma och det gör att en del av den el som transporteras försvinner på vägen.

Överföringsförluster gör att elnätsföretagen behöver bekosta lite mer el än konsumenten egentligen behöver. Alla elnätskunder i Sverige betalar för nätförluster både i stamnätet, regionnätet och i det lokala elnät de tillhör. Det innebär att man som kund är med och säkrar en stabil elöverföring i hela landet.   

På grund av det höga elpriset det sista året har kostnaderna för den lilla delen extra el ökat. När priserna nu gått ned går även kostnaderna tillfälligt ned. Tekniska verken som bolag vinner eller förlorar ingenting på att elnätsavgiften höjs alternativt sänks, däremot är det viktigt för bolaget att se till att man som kund inte behöver betala mer för överföringskostnaderna än nödvändigt.

 

För mer information, kontakta gärna: 

Jesper Svensson, vd Tekniska verken Katrineholm Nät AB. 
Telefon: 013-30 86 60 
E-post: jesper.svensson@tekniskaverken.se