Nu simmar 125 000 nya ålyngel ut

Utsläpp av ålar 2023, Tekniska verken, foto: Joakim Sjöholm
Pressmeddelande
17 maj 2023 11:06
Under onsdagsmorgonen släppte Tekniska verken ut 125 000 decimeterlånga ålyngel i bland annat Stångån, Sommen, Roxen och Glan. Ålutsättningen, som utförs årligen, är ett sätt att kompensera för vattenkraftens påverkan på den numera akut hotade ålen. Åtgärden följs även upp längre fram genom att lekmogna ålar fångas upp och får hjälp förbi vattenkraftverken.

Samtidigt som det europeiska ålbeståndet minskar, ökar behovet av fossilfri el. En kombination som gör den årliga utsättningen av ålyngel nödvändig för att Tekniska verken ska kunna värna om ålen och samtidigt kunna producera el i vattenkraftverken.

Jakob Bergengren, miljöingenjör på Tekniska verken, ansvarar för arbetet med ål inom koncernen. Målsättningen med arbetet är att kunna producera fossilfri el och samtidigt bevara den akut hotade arten.

– Våra vattenkraftverk hindrar ålen från att vandra fritt och vi skulle helst vilja bygga faunapassager vid alla våra vattenkraftverk. Men tills vi kan det importerar vi ålyngel som får växa till sig i sjöarna under cirka 15 år, innan de ska ge sig i väg till Sargassohavet igen, säger Jakob Bergengren.

Utsättningen av ålyngel är en del i projektet ”Krafttag ål”, där Tekniska verken deltar tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, och flera andra kraftbolag. En viktig del i projektet är ”Trap and transport” där utsättningen följs upp genom att lekmogen ål fångas in och transporteras förbi vattenkraftverken och ut i haven. Under 2022 kunde Tekniska verken transportera rekordmånga lekmogna ålar, 5 757 stycken, drygt 7,5 ton (2021: 5,6 ton), från Sommen, Roxen och Glan till havet.

– 2022 var ett rekordår, då vi fångade och transporterade nära 2000 kg mer ål än 2021.Totalt 5757 blankålar släpptes i i Bråvikens hamn respektive ute vid Stegeborg, säger Jakob Bergengren.

För den som missade onsdagens ålutsättning men är intresserad av att se hur det går till, kommer en ny chans nu på söndag den 21 maj, då ett antal tusen ålyngel kommer att släppas ut vid Naturum Sommen. 

För mer information kontakta gärna:

Jakob Bergengren, miljöingenjör på Tekniska verken,
Telefon: 070-356 46 05
E-post: jakob.bergengren@tekniskaverken.se

Utsläpp av ålar 2023, Tekniska verken, foto: Joakim Sjöholm
Jakob Bergengren, utsläpp av ålar 2023, Tekniska verken, foto: Joakim Sjöholm