Bosse och Bettanbesöken får både pris och drar igång för Linköpings tredjeklassare igen

Nykvarns avloppsreningsverk, foto: Joakim Sjöholm
Pressmeddelande
03 maj 2023 12:01
Sedan 25 år tillbaka har Tekniska verken i Linköping bjudit in kommunens tredjeklassare till studiebesök på det lokala avloppsreningsverket Nykvarn i Linköping inom ramen för programmet "Bosse och Bettan". På grund av pandemin kunde besöken inte genomföras åren 2021-2022, men nu drar de igång igen. Torsdagen den 4 maj välkomnas de första tredjeklassarna. Samma dag delas även VA-priset ut till programmet på plats på reningsverket.

Under studiebesöken bjuds elever och pedagoger med på en rundvandring där de får följa de olika stegen i reningsprocessen tillsammans med en guide som berättar om hur reningen går till och svarar på frågor. Det finns också möjlighet att utföra experiment för att exempelvis visa vad som händer om man kastar fel saker i toaletten. Besöken brukar vara väldigt populära och grupperna får även med sig ett material från Tekniska verken som de kan arbeta vidare med i skolan.

– Eleverna brukar tycka att det är väldigt häftigt när vi förklarar att vi dricker samma vatten idag som dinosaurierna drack av för många miljoner år sedan, och det skapar även en förståelse för varför vi behöver vara rädda om vattnet som finns på vår planet. Sedan är det jätteroligt att se hur eleverna tar in det vi berättar om avloppsreningen och vad som är viktigt att tänka på själv. Vi får ofta återkoppling om att de sedan även har pratat om detta hemma, vilket blir som ett kvitto på att besöken hos oss skapar ringar på vattnet och gör skillnad, säger säger Jenny Ulvan, VA-tekniker och en av guiderna för Bosse och Bettan-besöken.

Programmet Bosse och Bettan skapades med syftet att sprida kunskap om vattnets väg och arbetet som krävs för att hantera avlopp och rena vatten, samt öka förståelsen för hur viktigt det är att alla tar ansvar för hur vi använder våra avlopp. Sedan starten 1998 har Tekniska verken välkomnat i snitt 1000 tredjeklassare årligen för rundvandring och experiment.

Branschinitiativet VA-Fakta belönade nyligen Bosse och Bettan med VA-priset – ett pris som varje år delas ut till initiativ som på olika sätt skapar en ökad förståelse för värdet av VA-systemen och vikten av att underhålla dessa. Bosse och Bettan fick bland annat priset för programmets långsiktighet och inriktning på barn. Den 4 maj klockan 09:00, samma dag som den första rundturen med tredjeklassare drar igång igen, kommer VA-fakta på besök till Nykvarns avloppsreningsverk för att dela ut priset.

– Långt innan hållbarhet blev ett begrepp bjöds elever in till studiebesök på Tekniska verkens avloppsreningsverk, och man har även tagit fram ett roligt och lättillgängligt studiematerial för elever och pedagoger. Tekniska verkens arbete med Bosse och Bettan är en förebild i hela landet, och vi ser verkligen fram emot att kunna vara på plats och dela ut vårt pris på torsdag, säger Hampe Moberg, samordnare, VA-fakta.

Våren 2023 genomförs 18 besök mellan den 4 maj och 26 maj, då sammanlagt 634 elever deltar i rundvandringarna. Under åren som studiebesöken inte kunde genomföras fysiskt på grund av pandemin tog Tekniska verken fram ett material som finns tillgängligt på tekniskaverken.se, bland annat en film som erbjuder en digital rundvandring på Nykvarns avloppsreningsverk.

Bosse och Bettan på tekniskaverken.se

Här hittar du mer information om VA-priset

 

För vidare frågor, kontakta gärna:

Jenny Ulvan, VA-tekniker, Tekniska verken
Telefon: 013-30 84 28
E-post: jenny.ulvan@tekniskaverken.se

Hampe Mobärg, samordnare VA-fakta
Telefon: 0730-29 88 57
E-post: hampe.mobarg@me.se

 

VA-fakta

VA-Fakta är ett branschinitiativ som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppsystem (VA) står inför, samt föreslår lösningar som säkrar rätten till rent vatten och fungerande avlopp till ett rimligt pris i hela Sverige. Bakom VA-Fakta står branschorganisationerna Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd. Tillsammans representerar VA-fakta fler än 4 000 företag med djup insyn i läget för VA-systemen i Sverige. 
Mer information på vafakta.se

Avloppsreningsverket Nykvarn

Varje dygn tar avloppsreningsverket i Nykvarn emot 40 000 kubikmeter avloppsvatten, vilket motsvarar 100 25-metersbassänger i en simhall. Hela processen att rena vattnet tar 12 timmar, då det inkommande vattnet förs vidare i en rad olika steg innan det släpps ut igen. På just Nykvarn renas inte dricksvatten, utan avloppsvatten som sedan släpps ut till Stångån. Reningen av dricksvatten sker på Berggården och Råberga.