Linköpings- och Mjölbyborna har sänkt sin elförbrukning under hösten

Pressmeddelande
11 november 2022 09:00
Under oktober månad använde Tekniska verkens privatkunder i Linköping 17 procent mindre el i oktober 2022 jämfört med oktober 2021. Under september minskade samma hushålls elförbrukning med cirka 12 procent jämfört med september 2021. Privatkunderna i Mjölby-Svartådalen använde 22 procent mindre el i oktober 2022 jämfört med oktober 2021. Under september minskade Mjölbybornas elförbrukning med cirka 14 procent jämfört med september 2021.

Tekniska verken-koncernen har tagit fram siffror för Linköpingsbornas och Mjölbybornas elförbrukning hittills under hösten hos cirka 63 000 privata elnätskunder i Linköping och hos cirka 10 000 privata elnätskunder i Mjölby.

Siffrorna visar att privatpersoner i alla åldrar och i alla boendetyper står för energisparandet.

- Vi välkomnar att våra privatkunder så tydligt har hjälpt till att spara el. Genom att använda mindre och sprida ut sin elförbrukning jämnt över dygnet kan vi undvika förbrukningstoppar och minska risken för frånkoppling av el i vinter, säger Jesper Svensson, vd för Tekniska verken Linköping Nät AB.

- Även om vädret varit något varmare än förra året och att vi ser en viss solcellseffekt så är ändå besparingen betydande. Genom att alla hjälps åt räcker elen till fler säger Fredrik Remneblad, vd för Tekniska verkens dotterbolag Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Fjärrvärme spelar roll
Bostäder med eluppvärmning står för den största minskningen, cirka 25 procent. Småhus och villor med fjärrvärme står för cirka 15 procents minskning och flerbostadshus står för 10 procents minskning.

- EU:s energiministrar har ju varit tydliga med att alla länder bör dra ner sin elförbrukning med 10 procent från och med 1 oktober. Våra privatkunder ligger långt före målet – även i Katrineholm där vi levererar el minskar förbrukningen. Siffrorna är ett kvitto på att både östgötarna och Katrineholmsborna tar till sig hur viktigt det är att spara el. Det påverkar både elpriset och inte minst den globala energikrisen. Nu gäller det att vi alla håller i och håller ut inför den vinter som kommer, säger Charlotta Sund, vd på Tekniska verken-koncernen.

Siffrorna tar inte hänsyn till temperaturskillnader jämfört med föregående år. Siffrorna tar inte heller hänsyn till installerad soleffekt, dvs att med fler installerade solceller på villatak ser det ut som att elanvändningen minskar.

Tekniska verken har tagit fram tips för att spara på elen.

För mer information, kontakta gärna:
Jesper Svensson via 013-30 86 60 eller jesper.svensson@tekniskaverken.se

Fredrik Remneblad via 070 607 01 75 eller fredrik.remneblad@mse.se