Planerad fotografering av fjärrvärmenätet med drönare över Borensberg

Drönare för fjärrtermografering. Bild: Termisk Systemteknik
Pressmeddelande
18 mars 2022 07:00
Under vecka 12 eller 13 kommer Tekniska verken att skicka upp ett litet flygplan med en värmekamera. Drönaren kommer att flyga fram och tillbaka på cirka 50 meters höjd över fjärrvärmenätet i Borensberg för att lokalisera dolda, underjordiska läckor på fjärrvärmeledningarna.

Den så kallade flygtermograferingen ska säkerställa leveranssäkerheten till fjärrvärmekunderna och minska miljöbelastningen.

- Vi vill inte skapa onödig oro och vi hoppas att Borensbergsborna inte kommer att uppleva flygningarna som störande. Syftet med flygningarna är att vi ska få bra underlag för att snabbt och effektivt kunna åtgärda läckor och energiförluster i nätet, säger Martin Ek, avdelningschef för fjärrvärme på Tekniska verken i Linköping.

Mätningarna görs med drönare utrustad med en avancerad värmekamera som ger skarp bild trots det stora avståndet och den snabba hastigheten.

- Förutom utmärkt bildkvalitet får vi fram exakta temperaturvärden som vi sedan använder för analys och prioritering av eventuella åtgärder, säger Martin Ek.

Flygningarna är helt beroende av väderförutsättningarna för att ge bästa möjliga resultat. Därför kommer beslut med kort varsel om exakt vilka dagar flygningarna kommer att genomföras. En bil märkt med Tekniska verkens logotyp kommer att finnas i närheten under flygningarna och föraren kan svara på frågor från allmänheten.

Kan finnas grönt vatten
Tekniska verken färgar fjärrvärmevattnet grönt med livsmedelsgodkänd färg, för att hitta läckor.

- Om vi snabbt kan upptäcka en läcka förkortar vi tiden för lagning. Då kan vi minimera skador och konsekvenser av läckan. Vattnet är helt ofarligt men det kan vara varmt så att det är bra att närma det sig med försiktighet, avslutar Martin Ek.

För mer information, kontakta gärna Martin Ek på telefon 013 209214 eller martin.ek@tekniskaverken.se 

Grönfärgat vatten för att upptäcka vattenläckor. Pressbild Tekniska Verken i Linköping