Matrester kan bli fiskfoder

Matavfall kan eventuellt både bli fiskfoder och biogas.
Pressmeddelande
08 maj 2020 09:54
Jan Moestedt som är forsknings- och utvecklingsingenjör på FoU-avdelningen på Tekniska verken i Linköping, undersöker i forskningsprojektet Waste2Fish om det är möjligt att med hjälp av mikroorganismer omvandla matavfall till fiskfoder. Det kan i så fall komma att ersätta exempelvis sojamjöl som har stor klimatpåverkan.

- Fiskfoder består idag ofta av sojamjöl, fiskmjöl eller majs. Tanken med projektet är att se om det finns möjlighet att ersätta sojan, som kräver stora landarealer, vattenmängder och långa transporter med matavfall. På så sätt skulle vi kunna producera ett högre värde ur matavfallet samtidigt som klimatpåverkan för fiskodling förhoppningsvis skulle minska.
Vi har gjort tester i Tekniska verkens biogaslaboratorium, som visar att det går att omvandla cirka 30 procent av matavfallet till ättiksyra och mjölksyra. De båda syrorna kan användas för odling av jästceller som är särskilt bra som laxfoder, medan resterande matavfall fortsatt kan bli biogas, 
säger Jan Moestedt.

Ett delprojekt i Waste2Fish, som just nu pågår, är därför att undersöka fodrets livscykel för fiskfoder gjord på soja jämfört med ursprung från matavfall. Likaså undersöks klimatprestandan att använda matavfall till att göra fiskfoder jämfört med att göra biogas och biogödsel.

Waste2Fish samordnas av Professor Anna Schnürer och är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Rise och Linköpings universitet. Det finansieras av Formas, som är ett statligt forskningsråd som finansierar forskning och innovation för hållbar utveckling.

Forskningsresultatet presenteras i två vetenskapliga artiklar. Här finns den första och här den andra.

På SLU:s sida finns mer om Waste2Fish-projektet.

För mer information kontakta gärna:
Jan Moestedt, forsknings- och utvecklingsingenjör, FoU-avdelningen, Tekniska verken i Linköping, 013-20 93 77
Jan.Moestedt@tekniskaverken.se

 

Jan Moestedt, forsknings- och utvecklingsingenjör, FoU-avdelningen, Tekniska verken i Linköping.