Förnybar kraft på väg

Pressmeddelande
24 oktober 2019 15:05
Tekniska verkens bygge av vindkraftparken i Sunne kommun börjar ta form. Förra veckan påbörjades de stora och tunga transporterna av vindkraftverken. Transporterna pågår under hela november och kan komma att störa trafiken.

De 13 vindkraftverken som byggs vid Häjsberget och Södra Länsmanberget söder om Sunne, behöver var och ett 10-12 tunga transporter – en del upp till 75 meter långa - för att leverera torn och vingar.
Transporterna har följebilar både framför och bakom som ser till att det breda ekipaget inte kan bli omkört, vilket kan ställa till det en del i trafiken även om de flesta transporter sker nattetid.

Bygget har nu hunnit halvvägs. Elnät, vägar och fundament är på plats och efter att vindkraftverken är färdiglevererade i slutet av november, monteras och installeras de på plats. Strax efter årsskiftet ska de vara i full gång för att producera förnybar el.

Vindkraftverk vid Häjsberget beräknas producera 180 miljoner kWh per år. Det motsvarar årsbehovet för 35 000 hushåll.

Investeringen i vindkraftparken är en del i Tekniska verkens arbete att ställa om till en CO2-neutral energiproduktion, för att bidra till ett resurseffektivt och hållbart samhälle med minsta möjliga klimatpåverkan.

För mer information kontakta gärna:
Stefan Harrysson, projektledare, Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 31
stefan.harrysson@tekniskaverken.se