Sveriges största solcellspark byggs på Tekniska verkens mark på Gärstad

Pressmeddelande
18 oktober 2019 06:05
Till sommaren får Linköping och Tekniska verken ett nytt landmärke längs E4:an. I november startar bygget av Sveriges hittills största solcellspark på marken bredvid Gärstadverket.

Projektet är ett samarbete mellan Swedbank, Eneo Solutions och Tekniska verken. Som projektör är det Eneo Solutions som ansvarar för bygget på Tekniska verkens mark. Swedbank har tecknat avtal om att köpa elen från parken.

- Vi är mycket stolta över att Linköping nu får Sveriges största solcellspark, säger Charlotta Sund, vd, Tekniska verken. Vi bygger världens mest resurseffektiva region och därför måste vi öka tillgången på långsiktigt hållbara energilösningar. Här är energi från solen en viktig del.

Markområdet för parken är ungefär 13 hektar och den förväntade produktionen cirka 11,5 GWh. Swedbank kommer att köpa elen som produceras som ett led i bankens hållbarhetsarbete.

-  Vi har sagt det tidigare men det tål att upprepas: hållbarhetsarbete är ingen tävling, alla måste bidra. Vi ser att effekten blir som störst när företag, privatpersoner och det offentliga engagerar sig tillsammans, och vi vill genom att leva som vi lär gå i bräschen för det engagemanget, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank.

Solcellsparken beräknas vara i drift under juni 2020.

Fakta om solcellsparken

  • Installerad effekt: ca 12 MW
  • Förväntad årlig produktion: ca 11,5 GWh
  • Solcellsparkens yta: 13 hektar, vilket motsvarar ca 22 fotbollsplaner
  • Antal paneler: Ca 30 000
  • Planerad driftsättning: juni 2020

Vad räcker elen från solcellsparken till?
Elproduktionen från anläggningen beräknas bli ca 11,5 GWh per år vilket motsvarar hushållsel för 2 300 villor under ett år.

För mer information, kontakta gärna:
Charlotta Sund, vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping, 013-30 86 50