Delar av Djurgårdsgatan stängs av när ny fjärrvärmeledning läggs ner

Bild: Den blå linjen visar vilket område som påverkas. Från Kaserngatan går det endast att svänga höger upp mot Coop/Garnisonen. Åkande på Djurgårdsgatan i riktning från stan kan bara svänga höger in på Kaserngatan, ej fortsätta rakt fram på Djurgårdsgatan. Åkande från Garnisonen kan endast köra rakt ner på Djurgårdsgatan, ej svänga vänster in på Kaserngatan. Bilar från anslutande småvägar följer skyltning på plats.
Pressmeddelande
12 september 2019 08:00
Mellan 16 och 30 september byts fjärrvärmeledningarna i Djurgårdsgatan i Linköping ut. Sträckan som berörs är mellan Lasarettsgatan och Garnisonsvägen. Under arbetet kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet för trafik längs sträckan.

Gamla fjärrvärmeledningar i Linköping förnyas eller byts ut och nu har turen kommit till Djurgårdsgatan där ledningarna är från 1960-talet. De nya rören som grävs ner har ny teknik och en beräknad livslängd på 100 år. 

Framkomligheten kommer under arbetets gång att vara mycket begränsad. Endast ett körfält är öppet och trafiken regleras med tillfälliga trafikljus. Från Kaserngatan går det bara att svänga höger upp mot Coop/Garnisonen. Från Djurgårdsgatan i riktning från stan går det endast att svänga höger in på Kaserngatan, det går alltså inte att fortsätta köra rakt fram på Djurgårdsgatan. Åkande från Garnisonen kan bra köra rakt ner på Djurgårdsgatan, inte svänga vänster in på Kaserngatan, se kartan.

- Det kommer att bli stökigt med trafiken eftersom Djurgårdsgatan och omkringliggande gator är hårt trafikerade. Jag vädja till alla trafikanter att välja en annan väg om det är möjligt, och se till att vara ute i god tid. Jag vädjar också om visad hänsyn till de som arbetar på platsen. Vi har märkt att mentaliteten blivit tuffare i trafiken och det innebär ökad fara för de som jobbar, eller på annat sätt vistas i området, säger Lars Jigered, projektledare på Tekniska verken.

Även gång- och cykeltrafik påverkas av avstängningarna. 

Alternativa vägar till sjukhuset finns utmärkta på platsen.

Arbetet utförs mellan 06.30 och 16.00, men även under vissa kvällar och nätter.
Torsdagen den 19 september mellan kl 06.00 och 23.00 kommer det att vara extra stökigt på platsen, då allt tekniskt ska kopplas in. Då kommer även fjärrvärme och varmvatten att beröras. Boende och yrkesverksamma i området har informerats.

För mer information kontakta gärna:
Lars Jigered, projektledare, Tekniska verken, 013-20 92 79
lars.jigered@tekniskaverken.se