Ett träd står i vinterskrud i morgondis på ett snöigt fält

Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Manuell frånkoppling av elen sker på order av Svenska kraftnät (SvK).

Läs mer hos SvK

Råd till privatpersoner vid effektbrist

krisinformation.se hittar du samlad information om hur du stärker din motståndskraft. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Manuell frånkoppling av el – varför och när?

Under vinterns kallaste dagar kan det finnas risk för att Sverige får brist på el (så kallad effektbrist). Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För dig som elanvändare är det som ett vanligt strömavbrott. Därför är det viktigt för oss alla att spara på elen, särskilt under höglasttimmarna.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Varför kan elen behöva stängas av?

Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät (statlig elberedskapsmyndighet) besluta att beordra frånkoppling för att skydda kraftsystemet från större skador.

Under årets kallaste dagar behöver vi i Sverige mer el än vad vi själva kan producera, trots att vår elproduktion går för fullt. Då behöver vi köpa el från våra grannländer. Om våra grannländer inte har möjlighet att producera lika mycket el som de brukar göra på vintern, på grund av olika omständigheter som till exempel oroligheter i omvärlden, skulle Sverige kunna få brist på el i vissa stunder. 

Vilka kopplas bort? Vem bestämmer det?

Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets elnätsbolag (till exempel Tekniska verken) att de ska genomföra frånkopplingen. Detta ska då göras inom 15 minuter.

Prioriteringen görs enligt metoden Styrel

Vilka elledningar och användare som ska prioriteras vid en eventuell effektbrist bestäms på lokal och regional nivå. Kommuner, myndigheter, länsstyrelser och regioner ansvarar för att identifiera och planera för hur de mest kritiska samhällsfunktionerna, som till exempel polis, vård och omsorg, ska kunna prioriteras om elen behöver kopplas bort. De gör prioriteringen enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har tagit fram, så att så mycket el som möjligt ska kunna styras till prioriterade ledningar. Metoden kallas Styrel – styrning av el till prioriterade. Planeringen av styrel syftar till att i den mån det går fördela effekt till samhällsviktiga elanvändare vid en eleffektbrist. Läs om prioriteringen av el hos Länsstyrelsen.

Prioritetsklasserna ska följa ordningen:

 1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
 6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
 7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
 8. Övriga elanvändare.

Svenska kraftnät arbetar för att följa metoden Styrel så långt som möjligt, men det kan uppstå situationer som gör att de behöver stänga av elen snabbt. Då kan det hända att det inte är möjligt att följa metoden Styrel vid frånkopplingen. 

Hur vet jag var det är strömavbrott?

Frånkoppling av el på grund av effektbrist är som ett vanligt strömavbrott, som du säkert har varit med om tidigare. Som vid andra strömavbrott kan du enkelt följa avbrottets status på vår karta med driftinformation.

Vad gör jag som kund om elen kopplas bort?

När strömmen försvinner finns det flera saker som kan vara bra att tänka på, till exempel:

 • Håll kyl och frys stängd.
 • Stäng av maskiner och element som går på el.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har också samlat tips på hur du stärker din motståndskraft vid kriser på webbplatsen krisinformation.se.

Vad ska jag tänka på inför att strömmen sätts på igen?

Risken för fler strömavbrott är stor om många drar igång sin förbrukning igen samtidigt. Därför är det viktigt att du inte belastar elnätet för mycket på en gång när strömmen kommer tillbaka. Det är bra om du:

 • kontrollerar att dina prylar som går på el är avstängda
 • undviker att slå på värmen direkt
 • undviker att göra energikrävande sysslor som att laga mat och tvätta

Minska risken för frånkoppling genom att minska och jämna ut din elförbrukning

Vi behöver alla, oavsett elhandelsavtal, kraftsamla för att minska och jämna ut vår elförbrukning. Då undviker vi överbelastning på elnätet och minskar risken för frånkoppling av el. Timmarna när svenska folket vaknar och industrin sätter igång samt timmarna när alla ska laga middag är de mest elintensiva under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning.

Om man tittar på kurvan över elförbrukningen i Sverige så ser man två toppar under måndag-fredag

 • morgon, klockan 08-11
 • kväll, klockan 17-19.

Det är här det finns stora vinster om vi kan minska förbrukningen, både när det gäller effekten, men också elpriserna.

Risken för manuell frånkoppling av elen minskar till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Som privatperson kan du till exempel

 • sänka eldriven värme
 • duscha sent på kvällen
 • undvika att använda varmvatten, om vattnet värms upp av el
 • köra tvätt- och diskmaskin sen kväll eller tidig morgon
 • ladda elbilen på natten.
Ett träd står i vinterskrud i morgondis på ett snöigt fält

Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Manuell frånkoppling av elen sker på order av Svenska kraftnät (SvK).

Läs mer hos SvK

Råd till privatpersoner vid effektbrist

krisinformation.se hittar du samlad information om hur du stärker din motståndskraft. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.