Anslut ditt hus till elnätet

Vi ger dig driftsäker tillgång till el i ditt hem.

En tjänst för dig i Linköping och Katrineholm

Ny anslutning till elnätet

För att du ska få tillgång till el, eller producera egen el, behöver du vara ansluten till elnätet. Det är viktigt att du skickar in din ansökan om att bli ansluten till elnätet i god tid. Efter att vi har fått din beställning på en ny anslutning, och att föranmälan har kommit in till oss från din elinstallatör, tar det cirka tio till tolv veckor tills ditt hus är anslutet till elnätet.

Tiden kan dock variera på grund av en rad olika anledningar, bland annat om tillståndet för anslutningen behöver sökas hos Länsstyrelsen eller Trafikverket. Då kan det ta mellan 30 och 38 veckor. Om vi behöver bygga en transformatorstation eller byta transformatorer kan det ta mellan nio och tolv månader innan anslutningen är klar.

På sidan ansluta hus kan du som bygger en ny villa i Linköping beställa alla dina tjänster på ett och samma ställe.

Så mycket kostar en ny anslutning

Avgiften för en ny anslutning beror på vilken huvudsäkring du har och avståndet till närmaste befintliga anslutningspunkt, som ett kabelskåp eller nätstation. 

Prislistan gäller för Linköpings nätområde från och med den 1 januari 2024 och tills vidare. 

Så här mycket kostar det att ansluta ditt hus om närmaste anslutningspunkt är upp till 200 meter bort.

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 25 A 50 000 kr 40 000 kr
35 A och uppåt Offert Offert

Så här mycket kostar det att ansluta ditt hus på 16–25 ampere med servisledning om närmaste anslutningspunkt är mer än 200 meter bort.

Priser exklusive moms

Avstånd närmast befintlig anslutningspunkt Grundbelopp, exklusive moms Avstånd, pris/meter, exklusive moms
200 - 600 m 40 000 kr 342 kr
600 - 1 200 m 176 800 kr 810 kr
1 200 - 1 800 m 662 800 kr 475 kr
Längre än 1 800 m Offert Offert

Priser inklusive moms

Avstånd närmast befintlig anslutningspunkt Grundbelopp. inklusive moms Avstånd, pris/meter, inklusive moms
200 - 600 m 50 000 kr 427,50 kr
600 - 1 200 m 221 000 kr 1 012,50 kr
1 200 - 1 800 m 828 500 kr 593,75 kr
Längre än 1 800 m Offert Offert

Så här mycket kostar det att ansluta din kolonistuga.

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A, enfas 13 665 kr 10 932 kr

Ny anslutning - steg för steg

Vi hjälper dig gärna att ansluta dig till elnätet. För att anslutningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt finns det ett par steg du behöver följa. Nedan presenterar vi en guide som består av sex steg med information om vad du, din elinstallatör och vi ska göra för att anslutningen ska gå igenom. När alla steg är godkända och genomförda är du elnätskund hos oss på Tekniska verken. 

Följande guide gäller för dig som har en fastighet med en säkring på max 63 ampere. Om du behöver elanslutning med säkring 80–1 500 ampere ber vi dig att kontakta vår kundservice. 

Här kan du läsa om villkoren för ny anslutning i Linköping och Katrineholm.

1. Kontakta behörig elinstallatör 

Det första du behöver göra är att kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Om du är osäker på vilka elinstallatör i ditt område som är behöriga kan du ta hjälp av kollaelföretaget.se. Installatören skickar sedan en anmälan till oss om att du vill ansluta ditt hus till elnätet, och vilken typ av elanslutning du har behov av.

Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan, som är ett förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer att sättas upp. 

2. Kontroll och offert

När vi mottagit informationen från din elinstallatör kontrollerar vi om anslutningen kan utföras enligt dina önskemål. Därefter skickar vi en offert med kostnaderna för anslutningen till dig. Priset för anslutningen varierar bland annat beroende på vilken typ av anslutning du har valt.    

3. Installationsmedgivande 

När du har fått en offert och valt att godkänna den meddelar du oss. Vi lämnar då ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter om bland annat servisledningens sträckning och villkor för anslutning. Efter det kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.   

4. Rör för serviskabel

Innan det är dags för oss att ansluta din fastighet till elnätet behöver du, eller den entreprenör du anlitat, installera ett rör i marken för den del av elkabeln som kommer att ligga på din tomt. Röret ska vara försett med dragtråd. De flesta gräventreprenörer har god kunskap om hur detta ska gå till. Det är vi som informerar om var tomröret ska placeras på din tomt.   

5. Färdiganmälan

När din elinstallatör är klar med sitt arbete anmäler installatören det till oss genom en så kallad färdiganmälan. 

6. Anslutning av kabel och montage av elmätare

När vi fått besked om att installationen är klar från din elinstallatör ansluter vi vår serviskabel till din elanläggning och sätter upp en elmätare. När anslutningen är klar faktureras du för en anslutningsavgift enligt den offert du tidigare fått av oss.

Avsluta ditt elnätsabonnemang

Om du inte längre önskar ha kvar din elanslutning kan du säga du upp den och vi avslutar ditt elnätsabonnemang. Vi gör en slutlig avläsning av elförbrukningen samtidigt som elmätaren monteras ner och servisen plomberas för fortsatt användning. Efter att abonnemanget avslutas förbehåller vi oss rätten att riva elledningar och montera ned utrustning som tillhör oss.

Så här säger du upp din elanslutning

För att säga upp din elanslutning behöver du fylla i en blankett. Du skriver ut blanketten, fyller i den och lämnar till din elinstallatör. Elinstallatören skickar sedan en så kallad föranmälan till oss där blanketten bifogas.

Uppsägning av elanslutning Linköping (pdf 138 kB)
Uppsägning av elanslutning Katrineholm (pdf 138 kB)

Ångrat din uppsägning?

Om du i framtiden vill återansluta dig till elnätet så gäller särskilda villkor. Se villkoren här.

Så ansluter du dig till elnätet

Du, din elinstallatör och vi gör tillsammans det möjligt för dig att göra en ny anslutning.