Vatten och avlopp

För att få tillgång till VA-nätet och få rent dricksvatten behöver din fastighet var ansluten. Det kan vi hjälpa dig med. I Katrineholm är det Sörmland vatten som ansvarar för din VA-leverans.