Vatten och avlopp

För att få tillgång till VA-nätet i Linköpings kommun behöver din fastighet vara ansluten. Det kan vi hjälpa dig med. I Katrineholm är det Sörmland Vatten som ansvarar för din VA-leverans.