En man kontrollerar sin elmätare i hallen

Din elmätare och elförbrukning

Din elmätare mäter hur mycket el du använder hemma. Den ser till att du betalar rättvist för den el som du faktiskt använder, samtidigt som den hjälper dig att hålla koll på din elförbrukning. Genom att aktivera HAN-porten på mätaren får du tillgång till detaljerad information om din elförbrukning i realtid. 

HAN-porten på din elmätare 

På din elmätare finns en HAN-port. Via den kan du ansluta utrustning för att få mer information om din elförbrukning i nära realtid. Innan du kan använda HAN-porten behöver den aktiveras. Logga in på Mina sidor för att göra din beställning.

Nere till höger på mätaren finns en HAN-port av modellen RJ12, vissa tidiga mätare har RJ45. Via porten kan du ansluta utrustning för att få mer information om din elförbrukning i nära realtid.  

Ovanför HAN-porten på din elmätare kan du läsa vilken modellbeteckning mätaren har. Jämför modellbeteckningen med siffrorna nedan för att få reda på vilket fysiskt gränssnitt du har. 

RJ12

ADN: 6442, 6483*, 6490, 6492

*Fjärraktivering är inte möjlig och aktiveringen kan därför ta lite längre tid.

RJ45

ADN: 6474, 6476, 6477, 6479, 6484 

Funktionsbeskrivning för gränssnitten

Funktionsbeskrivning - RJ12 (PDF 470 kB)

Funktionsbeskrivning - RJ45 (PDF 504 kB)

Energiföretagen har, tillsammans med flera medlemsföretag, skapat en branschrekommendation för det lokala gränssnittet i elmätare, efter nya krav från Energimarknadsinspektionen. Det finns fyra huvudskäl för detta.

  1. Tydlig ansvarsgräns. Det ska vara tydligt var vårt ansvar för leverans av mätdata tar slut och när ditt ansvar tar vid.
  2. IT-säkerhet. Gränssnittet är enkelriktat för att minska intrångsrisken. Fysiskt gränssnitt är säkrare än trådlöst, som kräver komplexa säkerhetslösningar.
  3. Standardisering. Gränssnittet följer internationell standard, vilket förenklar för kunder och företag att utveckla produkter och håller nere kostnader.
  4. Framtidssäkerhet. Elmätarna och gränssnittet är utformade för enkel uppdatering och byte av utrustning av dig, och för enkel utbyte av mätaren av oss.

Det fysiska gränssnittet ska uppfylla samma grundläggande krav som gäller för elmätaren i övrigt. Detta gäller både konstruktions- och teststandarder, till exempel i fråga om elsäkerhet, tålighet mot miljöfaktorer och andra påverkansfaktorer. Med RJ12 finns heller ingen risk att uttaget på elmätaren förväxlas med ett vanligt Ethernet-uttag.

Vi började installera de nya mätarna innan branschrekommendationen var fastställd, därför är de tidigast bytta mätarna utrustade med ett RJ45-uttag. Mätare inköpta och installerade från början av 2020 och framåt följer branschrekommendationen och har RJ12 som fysiskt gränssnitt.

Jag har RJ45 – kan jag byta?

Det är inte svensk branschrekommendation, men det är samma typ av information som visas. Om du hittar utrustning som är anpassad för RJ12 men har ett RJ45-uttag kan vi byta till ett RJ12-uttag.

Du kan även byta till RJ12 genom att skriva in det i samband med att du beställer aktivering av din HAN-port. 

Elmätare med person i förgrunden

Bryt strömmen via din elmätare

Strömbrytare finns endast på direktmätare och enfasmätare som främst används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. Om du behöver stänga av strömmen ska du göra det via din elmätare. På så sätt kan vi fortfarande kommunicera med din mätare även när elen är avstängd. 

Om du ska utföra elarbeten måste du däremot stänga av strömmen via din huvudströmbrytare.

Montör kontrollerar elmätare på villa

Din elmätare från Aidon

Vi använder oss av fyra olika typer av mätare från Aidon. Vilken mätare du har beror på storleken på din anläggning. Din nya mätare ger dig ännu bättre koll på din elförbrukning.

Direktmätare/trefasmätare (6534)

Används ofta i villor, mindre fastigheter, lägenheter och lantbruk.

Enfasmätare (6511)

Används oftast i kolonilotter, lägenheter och andra anläggningar med enfasanslutning.

LSP-mätare (6550)

Används oftast i stora fastigheter och större lantbruk. På LSP-mätare finns ingen strömbrytare.

HSP-mätare (6560)

Används för stora anläggningar som till exempel industrier och sjukhus. På HSP-mätare finns ingen strömbrytare.

Mätarens funktioner och knappar

De olika modellerna från Aidon ser lite olika ut, men har i huvudsak samma funktioner och knappar. På LSP och HSP-mätare finns dock ingen strömbrytare.

Strömbrytare finns bara på direktmätare och enfasmätare som främst används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. På LSP- och HSP-mätare finns ingen strömbrytare.

Längst till vänster på din mätare finns en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till ditt hus stängs av via elmätaren kan vi fortfarande kommunicera med din mätare på distans – men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten måste du däremot stänga av strömmen via din huvudströmbrytare.

Så stänger du av strömmen

  • Håll in knappen för mätarens strömbrytare i ungefär tre sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
  • Statuslampan i mitten blinkar grönt.

Så slår du på strömmen

  • Håll in knappen för mätarens strömbrytare i ungefär tre sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slås på.
  • Statuslampan i mitten lyser grönt.

Displayen högst upp på mätaren visar din mätarställning, alltså köpt el, i kilowattimmar (kWh). Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av menu-knappen längst till höger på mätaren.

Vad betyder symbolerna på displayen?

I tabellen ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på menu-knappen. Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckning, och visar då mätarställningen igen.

Symbol på displayen Detta visar den Enhet
A+ Mätarställning köpt el kWh
A- Mätarställning såld el kWh
R+

Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast HSP och LSP

kVArh
R- Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast HSP och LSP  kVArh
  Datum Visas som ÅÅÅÅMMDD
  Momentan effekt (aktiv)* kW
L1 Spänning fas 1 och ström fas 1 volt, ampere
L2 Spänning fas 2 och ström fas 2 volt, ampere
L3 Spänning fas 3 och ström fas 3 volt, ampere

* Momentan effekt står för effekt just nu. På HSP- och LSP-mätare visas ett sekundärvärde. För att få det faktiska värdet behöver du multiplicera det visade värdet på momentan effekt med den omräkningskonstant som gäller för anläggningen.

Displayen högst upp på din mätare visar din mätarställning. För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen från den första till den sista dagen i perioden du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elförbrukning.

Har du en HSP- eller LSP-mätare behöver du multiplicera skillnaden med den omräkningskonstant som gäller för anläggningen för att få den faktiska användningen.

Du kan också se din användning på Mina sidor

Ett enklare sätt att få koll på din elförbrukning är genom statistik på Mina sidor. Där kan du jämföra olika perioder och följa din användning över tid.

Om du enbart köper el

Indikeringsdioden under displayen blinkar olika snabbt beroende på hur mycket el du använder. Ju mer el du använder, desto snabbare blinkar dioden.

Om du både köper och säljer el

Indikeringsdioden blinkar olika snabbt beroende på hur stort energiflödet genom mätaren är. Ju mer el du köper eller säljer, desto snabbare blinkar dioden.

Till vänster på din mätare finns strömbrytaren och till höger om den sitter brytarens statuslampa. Statuslampan för strömbrytaren kan blinka, eller ha ett fast sken, i rött eller grönt. I tabellen nedan kan du se vad de olika färgerna betyder och hur du kan lösa eventuella problem.

Lampans färg Status Åtgärder
Fast grönt Elen är påslagen.  
Blinkar grönt Elen är avslagen. Tryck på startknappen för strömbrytaren för att slå på elen. 
Blinkar rött Elen är avslagen och du kan inte slå  på den själv. Kontakta kundservice, vi har brutit strömmen till  anläggningen via fjärrbortkoppling.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt. Mätaren har ingen ström. Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1)  och att alla säkringar är hela. Om det inte löser  problemet, kontakta kundservice.

Längst till höger på din mätare sitter statuslampan för kommunikation. Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.