Du får en lägre elkostnad

Med hjälp av solceller har du möjlighet att minska din elkostnad.

Du gör en insats för miljön

Med solceller bidrar du till ökad andel förnybar el i våra elnät.

Hus med solceller

Ersättning och avgifter för din elproduktion

När du producerar el med hjälp av solceller betalar du en avgift och får en ersättning. Avgiften betalar du till oss som elnätsägare, och ersättningen får du från oss för den överskottsel du matar tillbaka i våra elnät.

Villa med solceller på taket med en person som krattar framför

Hur mycket solel kan mitt hus producera? 

Med hjälp av en solkarta kan du se hur mycket solel ditt hus kan producera. Du får också tips om bland annat vilka delar av ditt tak som har mest solinstrålning. Välj ditt tak för att se just dina möjligheter. 

Solkarta över Linköpings kommun