Ändra din anslutning

Vi ger dig driftsäker tillgång till el i ditt hem.   

 

Behöver du ändra din anslutning? 

Är det dags att renovera eller bygga om? Eller behöver du kanske flytta på din elmätare? Då kan du behöva ändra din befintliga elanslutning. Vi hjälper dig gärna med det. 

Ändra din anslutning

Beroende på vilken ändring du ska göra är tillvägagångssättet olika. Här kan du läsa några exempel på anledningar till att ändra din anslutning.

Ifall du inte hittar ditt svar här, eller är osäker på vem du ska kontakta, är du alltid välkommen att ringa vår kundservice.

Ifall du behöver byta plats på din elmätare ska du ta kontakt med en elinstallatör som utför bytet åt dig.

Om du ska renovera eller bygga nytt och är i behov av att flytta på elkablar i marken kan du som första steg ta kontakt med oss. Då kan vi tillsammans diskutera dina behov och bestämma hur vi ska gå till väga för att på bästa möjliga sätt uppfylla dem.

Du kan behöva ändra din anslutning och utöka din huvudsäkring om till exempel ditt elbehov har ökat eller för att du har köpt solceller. Beroende på vad du har för huvudsäkring idag kan den utökas kostnadsfritt inom vissa intervall. Om utökningen passerar intervallet behöver du betala en avgift för en ny anslutning.

För att ändra din huvudsäkring kontaktar du en auktoriserad elektriker som kan utföra jobbet. Det är elektrikern som meddelar oss om bytet av säkring så vi kan justera din elnätsavgift. Kostnaden för elektrikern står du själv för.

Vilken huvudsäkring ska jag ha?

Storleken på din huvudsäkring (ampere) avgör hur mycket ström som du kan använda på en och samma gång. Din säkring (ampere) kan omvandlas till effekt (kW) enligt tabell nedan.

Säkring (ampere) Installerad effekt (kW)
16 11 
20 13,8
25 17,3
35 24,2
50 34,6
63 43,5

Kontakta oss om du känner dig osäker på vilken huvudsäkring du behöver.

Inom vilka intervall kan jag utöka min säkring?

Om du ändrar din huvudsäkring kommer din årliga fasta avgift på ditt elnätsabonnemang att förändras, eftersom den fasta avgiften baseras på vilken typ av huvudsäkring du har.

  • Intervall 1. Om du har en säkring på 16 A kan du utöka den till 25 A utan att betala för en ny anslutning. Om du behöver öka din säkring mer än 25 A behöver du betala en avgift för ny anslutning.
  • Intervall 2. Om du har en säkring på 35 A kan du utöka den till 63 A utan att betala för en ny anslutning. Om du behöver öka din säkring mer än 63 A behöver du betala en avgift för ny anslutning.

Om elnätet inte är dimensionerad för din höjning behöver vi förstärka elnätet. Det kan ta lite tid, och vi informerar dig om det om det blir aktuellt. 

Sänk din huvudsäkring

Om du vill sänka din huvudsäkring kan du göra det utan kostnad eftersom vi oftast inte behöver göra ändringar i elnätet. För att sänka din huvudsäkring behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören behöver anmäla ändringen av din huvudsäkring till oss för att vi ska kunna fakturerar dig för rätt säkringsstorlek och för att vi ska kunna garantera leveransen av el.

Så ändrar du din anslutning till elnätet

Du, din elinstallatör och vi gör tillsammans det möjligt för dig att ändra din anslutning.