Tillfällig anslutning

Vi ser till att du har drift- och leveranssäker tillgång till el under hela byggtiden.

Tillfällig anslutning under byggtiden

Behöver du el under en speciell tidsperiod, som under byggprojektet? Då kan du köpa tillfällig anslutning av oss i upp till ett år. 

För att du ska kunna få tillfällig anslutning behöver 

  • elnätet vara frambyggt och ha tillräcklig kapacitet.
  • arbetet genomföras vid ett tillfälle och under ordinarie arbetstid, vardagar 07.00-16.00.  
  • du som kund beställa ett byggmätarskåp av din elinstallatör, som placeras på en hänvisad plats som du får av oss, och en åtta meter lång kabel av rätt dimension.

Alla avgifter för anslutningen kan inkrävas i förskott.

Så mycket kostar en tillfällig anslutning

Avgifterna gäller för en tillfällig anslutning som är direkt inkopplad till befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling av den tillfälliga anslutningen. En tillfällig anslutning gäller i max ett år och kan inte omvandlas till en permanent anslutning.

Prislistan gäller för Linköpings nätområde från och med den 1 januari 2024 och tills vidare. 

Här ser du kostnaden för att få tillfällig anslutning. 

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 63 A 6 375 kr 5 100 kr
80 A - 250 A 10 375 kr 8 300 kr
Över 250 A Offert Offert

Förutom avgiften för in- och urkoppling faktureras du även för en fast årsavgift för din elförbrukning plus den tid du är ansluten, dock minst för en månad. Dessa avgifter faktureras separat. 

För de löpande avgifterna gäller samma priser som för ordinarie permanenta abonnemang.

Tillfällig anslutning - steg för steg

Vi hjälper dig gärna med att få tillgång till en tillfällig anslutning. För att anslutningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt finns det ett par steg du behöver följa. Nedan presenterar vi en guide som består av två steg med information om vad du, din elinstallatör och vi ska göra för att anslutningen ska gå igenom. När alla steg är godkända och genomförda har du tillgång till en tillfällig anslutning hos oss på Tekniska verken.

1. Elinstallatör skickar in anmälan 

Det är din elinstallatör som skickar in en anmälan till oss om tillfällig anslutning. Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan, som är ett förslag på placering av byggmätarskåpet där din elmätare kommer att sättas upp. 

2.Du beställer byggmätarskåp

Du beställer ett byggmätarskåp av din elinstallatör. Vi hänvisar till närmaste elskåp eller elstation där en anslutning till elnätet är möjlig. Vi ansluter sen byggmätarskåpet till matande nät och monterar en elmätare.  

Tänk på att du måste teckna avtal med ett elhandelsföretag för din tillfälliga anslutning. 

Leveranstid

Normal leveranstid för tillfällig anslutning (max 100 ampere) är fem arbetsdagar. För snabbare leverans, om så är möjligt, utgår dubbelt ordinarie pris. Om tillfällig anslutning till befintligt lågspänningsnät inte kan ske, eller att större driftomläggningar krävs, är leveranstiden beroende av arbetets omfattning.

Tidsbegränsning  

Du kan ha tillfällig anslutning i upp till ett år. Om du behöver längre anslutningstid ska tidsperioden vara överenskommen med oss före anslutningen av anläggningen. Om det inte finns någon överenskommelse debiteras du dubbel fast avgift från och med att anslutningen har överskridit ett år.

Tillfällig anslutning

Du, din elinstallatör och vi gör tillsammans det möjligt för dig att få tillgång till en tillfällig anslutning.