Effektbrist

Effektbrist uppstår när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan föras ut på nätet. Elproduktionsanläggningar producerar då inte tillräckligt mycket effekt för att täcka behovet. 

I Sverige ansvarar statliga Svenska Kraftnät för att det finns tillräckligt mycket el. I de flesta fall räcker den el som vi själva producerar eller importerar från utlandet för vår egen konsumtion, men blir det riktigt kallt och elanvändningen stiger kraftigt måste vi använda oss av den effektreserv som Svenska Kraftnät har i beredskap. Effektreserven består bland annat av reservkraftverk som med kort varsel kan börja producera el. Om inte ens effektreserven räcker för att täcka vårt behov av el kan effektbrist uppstå.

Varför blir det effektbrist?

Effektbrist har aldrig inträffat i Sverige, men skulle det uppstå blir elnätet överbelastat, till exempel om några stora kraftverk plötsligt får driftavbrott och elanvändningen samtidigt är stor. Effektbrist kan också uppstå på grund av att det blir riktigt kallt samtidigt som industrin går för fullt, vilket ökar behovet av el.

Vad görs för att klara situationer med allvarlig effektbrist?

När Svenska Kraftnät bedömer att risken för effektbrist är stor kommer du att informeras om detta. Alla elkonsumenter kommer att uppmanas att minska sin elanvändning. Svenska Kraftnät ansvarar för att det finns reservkraftverk som kan startas upp vid behov och för att vissa industrier drar ned sin elanvändning.

Om inte det hjälper måste Svenska Kraftnät beordra något av landets regionnät att stänga av elen i någon del av Sverige för att vårt elnät inte ska bryta samman, så kallad manuell frånkoppling. Genom att tillförseln av el stängs av minskar effektuttaget.

Hjälpte denna information dig? Nej