Mike Helber vattnar sin gräsmatta och sina växter.

Gödsla din gräsmatta – hockeylegenden Mike Helber berättar hur

Mike Helber är inte bara hockeylegend i Linköping, han är också vd på Biototal, ett lokalt företag som jobbar med cirkulära lösningar för jordbruket. Han har dessutom en av Linköpings finaste gräsmattor, och som expert på gödsel är det inte svårt att förstå varför. Men vad finns det för olika typer och vad är det för skillnad på dem? Vad är npk för något, och när ska man gödsla sin gräsmatta egentligen? Med hjälp av gödselexperterna Mike Helber och hans kollega Per Nilsson, chef för affärsområdet förnyelsebar växtnäring på Biototal, reder vi ut svaren.

Mike Helber gödslar sin gräsmatta och sina växter.

Vilken typ av gödsel ska jag välja?

I huvudsak kan man dela upp gödsel i naturgödsel och handelsgödsel. Konstgödsel och mineralgödsel är andra namn för handelsgödsel. Både natur- och handelsgödsel innehåller npk, men det finns skillnader.

Vad är npk?

Både naturgödsel och handelsgödsel innehåller npk. Npk står för kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Det är dessa tre näringsämnen som främst behövs för att något ska växa, och de kallas också för makronäringsämnen.

- Man kan säga att de motsvarar proteiner och kolhydrater för människor, förklarar Mike Helber. Npk-gödsel kan ha olika sammansättning, till exempel 9-3-4, vilket anger hur stor mängd av varje ämne det finns i gödslet.

Utöver dessa tre ämnen finns det massor av mikronäringsämnen som hjälper till att få jorden att må bra.

- Ofta innehåller handelsgödsel enbart kväve, fosfor och kalium, medan biogödsel och annat naturgödsel ofta innehåller fler mikronäringsämnen. Gödsel som innehåller både makro- och mikronnäringsämnen kallas för fullgödselmedel, berättar Per Nilsson.

På förpackningen står det tydligt vilka ämnen gödslet innehåller.

En hund springer på en grön gräsmatta.

Naturgödsel är stallgödsel och biogödsel

Till naturgödsel räknas stallgödsel, alltså kogödsel och annan gödsel som kommer från våra djur, och biogödsel. Biogödsel görs på våra matrester, och är en näringsrik restprodukt från biogasframställning. Både stallgödsel och biogödsel består av organiskt material, och innehåller både makro- och mikronäringsärenden. Det är lokalt framställt, och biogödsel är flytande.

Handelsgödsel, mineralgödsel och konstgödsel

Handelsgödsel, mineralgödsel och konstgödsel är olika namn för samma sak, nämligen ett fabriksmässigt tillverkat gödsel. Kväve framställs ur luften, medan fosfor och kalium grävs upp ur marken ur gruvor i till exempel Ryssland eller Marocko. En del handelsgödsel kan också bidra till att sänka pH-värde i marken så att den blir surare.

Vad är skillnaden mellan naturgödsel och handelsgödsel?

Den största skillnaden mellan handelsgödsel och naturgödsel är att växtnäringen är betydligt mindre koncentrerad i ett naturgödsel än det är i handelsgödsel. Därför har producenten mycket större möjlighet att lagra och transportera handelsgödsel.

- En annan stor skillnad är att handelsgödsel görs i fabrik och innehåller bara de ämnen man valt att tillsätta, berättar Per. Oftast innehåller de kväve, fosfor och kalium, men inget annat. Det är också gjort på ett sådant sätt att det ger en väldigt snabb effekt på det som växer. Naturgödsel och biogödsel innehåller väldigt många fler ämnen. Det innehåller även rent organiskt material, lite mull helt enkelt, som också är bra för jorden och hjälper till att ge den bättre struktur. Det i sin tur gör att växterna mår bättre.

Att som privatperson stå framför hyllan och veta vilket gödsel som du ska välja är väldigt svårt, enas Mike och Per om. Det beror på vad du ska gödsla, hur jorden i din trädgård mår och vad du vill få för resultat. Du måste helt enkelt veta lite om din jord i förväg för att vara säker på vad du behöver.

Om du inte vet exakt vilken typ av jord just du har är det bättre att satsa på ett fullgödsel som innehåller så många olika näringsämnen som möjligt, alltså både makro- och mikronäringsämnen.

- Du måste komma ihåg att det är jorden du gödslar, inte gräset och växterna, säger Mike Helber. Om jorden mår bra kommer det som växer att må bra.

Behöver jag ha ett speciellt gödsel för min rhododenron eller thuja?

Det finns vissa växter som har speciella önskemål, till exempel rhododendron som vill ha lite surare jord och då vill ha ett rhododenrongödsel. Det finns även växter som vill ha näringsfattig jord, och som du inte ska gödsla. Det viktiga är därför att läsa på om vad precis den växt du har behöver, och utgå från det.

Vanliga frågor om gödsel

- När det växer, är det enklaste svaret, säger Per Nilsson. Generellt är det ändå bäst att gödsla på våren eller försommaren, helst när det regnar eller ska regna. Kommer det inget regn behöver du vattna så att gödslet sprids bra i marken. Om det är varmt och torrt ute ligger det annars kvar på ytan, och du vill ju få ner den i jorden så att näringen når jorden och rötterna. Stallgödsel och biogödsel luktar även mer än mineralgödsel, och det bästa sättet att snabbt bli av med lukten är att vattna.

Hur mycket man gödslar beror ju på vad man är ute efter med sin gräsmatta, berättar Per. En golfgreen har andra ambitioner än en villatomt.

- Det finns en tendens att privatpersoner gödslar för mycket av det handelsgödsel som man köper, berättar Per Nilsson. Det som händer är att gräsmattan blir väldigt grön och frodig. Den kan nästan bli lite blåtonad, riktigt mörkgrön, och så får du klippa lite oftare. Vad gäller biogödseln som är mer utspädd och inte lika koncentrerad är risken mindre att man gödslar för mycket.

Det största problemet för många gräsmattor är att markstrukturen är för ensidig. Ska du förbättra din gräsmatta är det oftast bättre att använda en produkt som förbättrar själva jorden, till exempel gödsel kombinerat med så kallad toppdress eller dressjord, en speciell typ av jord du sprider över gräsmattan som ger näring och hjälper till att förbättra jordens struktur. Maskrosor trivs bäst i hårt packad jord. Vill du bli av med maskrosor och mossa är därför det bästa du kan göra att se till att jorden blir mer luftig. Mike Helber förklarar:

- Du kan inte göra en sak om och om igen och tro att det ska fixa allt, utan det gäller att hitta en balans som får jorden att må bra. Du ser stor skillnad på vad som växer i en hårt packad jord och en luftig, fluffig jord.

Och att få en fin gräsmatta går inte fort.

- Du måste behandla din gräsmatta som ett minst femårigt projekt där du förbättrar för varje år. Du kan inte gå från ett maskrosfält med massa olika problem till en perfekt gräsmatta på ett år. Det tar tid, men om du gör saker kontinuerligt så kommer det bli bra till slut.

Mike Helber gör i ordning biogödsel till sin gräsmatta och växter.

Biototal och Tekniska verken lanserar biogödsel för hemmaodlaren

Biototal arbetar oftast mot lantbrukare, men i ett lokalt samarbete med Tekniska verken kommer de nu också att börja sälja biogödsel till hemmaodlaren, för användning i trädgården eller växthuset. Biogödslet, som kommer från Tekniska verkens biogasanläggning, heter Germino Trädgårdsgödsel och säljs på Blomstertorget i Linköping. Men vad är det bästa med biogödslet, enligt Mike och Per?

- Att det är lokalt! Vi använder den näring vi har här. Det är äkta cirkularitet – vi använder en produkt, vi äter den mat som hamnar på vårt bord, och därefter hamnar det återigen i den jord vi odlar i. I dagens samhälle köper vi ofta hem saker som fraktas över hela världen, med allt vad det innebär med transportproblem och klimatpåverkan. Här måste vi bli bättre, tycker Mike Helber.

Per Nilsson fyller på.

- Fosfor är ett viktigt näringsämne som bryts i gruvor i tex Ryssland eller Marocko, och ju mer vi kan cirkulera den lokalt, desto bättre. Samma sak med kväve, den finns i luften och kommer aldrig att ta slut. Däremot krävs det energi för att fånga upp kvävet från luften, och eftersom den redan finns i biogödslet innebär det även en klimatmässig vinst.

Närproducerad biogödsel för trädgård

Germino Trädgårdsgödsel är en förnybar och näringsrik produkt som passar de flesta växter i trädgården och växthuset. Produkten har ett gynnsamt innehåll av både långtidsverkande och snabbverkande kväve, fosfor, kalium samt olika mikronäringsämnen. Genom att använda biogödsel som växtnäring återförs viktiga näringsämnen till jorden.