Så läser du din faktura

En faktura innehåller flera olika begrepp och det kan vara svårt att förstå vad de olika delarna innebär. Här hittar du förklaringar av din faktura i form av film, bilder och texter.

Om du har flera tjänster hos oss kan det innebära att du får flera fakturor från oss. Så här fakturerar vi:

  • Faktura 1: elnät, fjärrvärme och vatten
  • Faktura 2: avfall

Du kan se dina fakturor på Mina sidor. Ibland tar det några dagar från att din betalning är gjord innan den visas som betald på Mina sidor.

 

Instruktioner i text och bild

Visa större bild.

  1. OCR-numret. Det behövs när du betalar fakturan, för att vi ska kunna se att betalningen kommer från dig.
  2. förfallodatum som fakturan ska vara betald.
  3. uppgifter om dina tjänster. Vissa tjänster har bara en fast avgift, andra har också en rörlig avgift. Om det är en tjänst som inte har en rörlig avgift, till exempel hämtning av trädgårdsavfall, redovisas inte antalet kg på fakturan. Du kan istället se antalet kg på Mina sidor. Visa prislista för avfallstjänster.
  4. perioden som kostnaderna på fakturan gäller.
  5. information om att du måste betala en extra kostnad om du är sen med din betalning.
  6. summan du ska betala
  7. kundnummer som är unikt för dig som står på avtalet.

På första sidan av fakturan för elnät, fjärrvärme och vatten ser du vad du ska betala, sista betalningsdagen och uppgifterna du behöver för att betala fakturan. Visa en större bild.

Vi läser av elmätarna varje månadsskifte via fjärravläsning. På din faktura ser du det avlästa mätvärdet från månadens sista dag. Du blir fakturerad för de kilowattimmar som du har använt under aktuell period.

Visa en större bild.

Vi läser av fjärrvärmemätarna varje månadsskifte via fjärravläsning. På din faktura ser du det avlästa mätvärdet från månadens sista dag. Du blir fakturerad för det du använt under aktuell period. 

Visa en större bild.

Du som bor i villa och har en äldre vattenmätare behöver själv läsa av din vattenanvändning och skicka in till oss. Det gör du enkelt på Mina sidor.

Om din vattenmätare är av metall och har en analog skärm som visar vattenmätarställningen, behöver du läsa av vattenmätarställningen och skicka in till oss. Om din vattenmätare är av märket Kamstrup och har en digital skärm, behöver du inte läsa av själv. Då skickas mätarställningen till oss automatiskt.

Visa en större bild.