Exempel  på faktura i bilder

Fakturan består av

  • en första sida med summa att betala, betalningsdag och uppgifter för att betala
  • detaljerade beskrivningar för varje tjänst du har hos oss.

Här ser du vad du ska betala, sista betalningsdagen och uppgifterna du behöver för att betala fakturan. Visa en större bild.

Vi läser av fjärrvärmemätarna varje månadsskifte via fjärravläsning. På din faktura ser du det avlästa mätvärdet från månadens sista dag. Du blir fakturerad för det du använt under aktuell period. 

Visa en större bild.

Du som bor i villa läser själv av din vattenmätare. Du rapporterar enkelt in din vattenanvändning direkt på Mina sidor. Genom att läsa av din vattenmätare vet du också att du betalar för din verkliga användning. Om vi inte får in din mätarställning får du betala för den beräknade användningen.

Visa en större bild.

Vi läser av elmätarna varje månadsskifte via fjärravläsning. På din faktura ser du det avlästa mätvärdet från månadens sista dag. Du blir fakturerad för de kilowattimmar som du har använt under aktuell period.

Visa en större bild.

Elhandel - om du har el från Bixia

Från och med fakturan som avser septembers elförbrukning får de som har Bixia som elhandelsbolag separata elhandelsfakturor. Den här beskrivningen gäller alltså bara för fakturor som kommit innan dess.

Visa en större bild.