Så läser du din faktura

En faktura innehåller flera olika begrepp och det kan vara svårt att förstå vad de olika delarna innebär. Här hittar du förklaringar av din faktura i form av film, bilder och texter.

Om du har flera tjänster hos oss kan det innebära att du får flera fakturor från oss. Så här fakturerar vi:

  • Faktura 1: elnät, fjärrvärme och vatten
  • Faktura 2: avfall

Du kan se dina fakturor på Mina sidor. Ibland tar det några dagar från att din betalning är gjord innan den visas som betald på Mina sidor.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

 

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Instruktioner i text och bild

Visa större bild.

  1. OCR-numret. Det behövs när du betalar fakturan, för att vi ska kunna se att betalningen kommer från dig.
  2. förfallodatum som fakturan ska vara betald.
  3. uppgifter om dina tjänster. Vissa tjänster har bara en fast avgift, andra har också en rörlig avgift. Om det är en tjänst som inte har en rörlig avgift, till exempel hämtning av trädgårdsavfall, redovisas inte antalet kg på fakturan. Du kan istället se antalet kg på Mina sidor. Visa prislista för avfallstjänster.
  4. perioden som kostnaderna på fakturan gäller.
  5. information om att du måste betala en extra kostnad om du är sen med din betalning.
  6. summan du ska betala
  7. kundnummer som är unikt för dig som står på avtalet.

Visa sida 1 som större bild

1. Summan. Här ser du summan som du ska betala.

2. Förfallodatum är den dagen som fakturan ska vara betald.

3. Bankgiro är det bankgironummer som du ska betala till.

4. OCR/Referensnummer behövs när du betalar fakturan, för att vi ska kunna se att betalningen kommer från dig.

Visa sida 2 som större bild

5.
Fakturanummer används för att identifiera din faktura.
Utställare är den som har skickat fakturan till dig.
Mottagare är namnet på personen eller företaget som står på avtalet.
Fakturadatum är den dagen då fakturan skickades.

6. Översikt av vad du ska betala för de olika produkterna som du har i ditt avtal.

Visa sida 3 som större bild

7. Anläggnings ID är en kod för att identifiera din anläggning (fastighet, hus, villa eller lägenhet).

8. Beräknad årsanvändning är en prognos för hur mycket vatten eller fjärrvärme vi tror du kommer att använda under året. Det är beräknat på föregående års förbrukning.

9. Mätare är numret på just din mätare. Här ser du även när din mätare lästes av senast och hur mycket vatten/fjärrvärme du använt under den aktuella perioden.

10. Specifikation är där årsavgiften och användningen står. Här ser du även kostnaden för vatten och avlopp samt fjärrvärme.

Visa sida 4 som större bild

11. Bränslemix visar vad vi använder för att producera fjärrvärme. Här ser du också vilken påverkan på klimatet vår fjärrvärme har. Du ser de direkta produktionsutsläppen men också den globala klimatpåverkan vi undviker när vi tar tillvara avfall som inte går att återanvända eller materialåtervinna.

12. Anläggnings ID är en kod för att identifiera din anläggning (fastighet, hus, villa eller lägenhet).

13. Beräknad årsanvändning är en prognos för hur mycket el vi tror du kommer att använda under året. Det är beräknat på föregående års förbrukning.

14. Säkringsstorlek är den huvudsäkring du har i din bostad.

15. Mätare är numret på just din mätare. Här ser du även när din mätare lästes av senast och summan av din användning.

16. Årsavgift är kostnaden för att ha el in i din bostad, beräknat på säkringsstorlek.

17. Elöverföring är kostnaden för den mängd el som du har förbrukat under perioden.

18. Energiskatt är en avgift som du enligt lag måste betala för att få el till din bostad.

Visa sida 5 som större bild

19. Förbrukning. Här ser du din elförbrukning som din mätare har registrerat respektive månad.