Så läser du din faktura

Tycker du det är krångligt att läsa din faktura? Nedan förklarar vi vad alla delar betyder.

Grunden för fakturan - du betalar för det du använder

Elmätare

Vi läser av elmätarna varje månadsskifte via fjärravläsning. På din faktura ser du det avlästa mätvärdet från månadens sista dag. Du blir fakturerad för de kilowattimmar som du har använt under aktuell period.

Vattenmätare

Du som bor i villa läser själv av din vattenmätare. Du rapporterar enkelt in din vattenanvändning direkt på Mina sidor, som du når genom att logga in, eller genom att fylla i och skicka in avläsningskortet som skickas till dig en gång per år. Genom att läsa av din vattenmätare vet du också att du betalar för din verkliga användning. Om vi inte får in din mätarställning får du betala för den beräknade användningen.

Fjärrvärmemätare

Vi läser av fjärrvärmemätarna varje månadsskifte via fjärravläsning. På din faktura ser du det avlästa mätvärdet från månadens sista dag. Du blir fakturerad för det du använt under aktuell period. 

Lämna dina mätarställningar till oss

Du kan själv lämna dina mätarställningar till oss på genom att logga in på Mina Sidor eller genom att ringa Kundservice på 0771-25 26 27. Läser du av och rapporterar dina mätarställningar till oss någon av de tre sista dagarna i månaden får du en faktura som baseras helt på dina avlästa värden. Lämnar du mätarställning till exempel den 15:e beräknas användningen fram till månadens sista dag.

En gång om året skickar vi ett avläsningskort och vart tredje år kommer vi hem till dig och läser av din vatten- och/eller fjärrvärmemätare. Om du tidigare fått beräknade fakturor och vi får in en avläsning görs en avstämningsfaktura. På den specificeras hur mycket du använt sedan föregående avläsning, och hur mycket du ska betala. Vi gör ett avdrag för den summa som du redan betalat in. Om du betalat in för lite pengar får du betala summan som återstår på avstämningsfakturan. Om du betalat in för mycket pengar får du tillbaka dem.

Första sidan 

Här ser vad du ska betala, sista betalningsdagen och uppgifterna du behöver för att betala fakturan. Klicka för att se en större bild.

Specifikationer för dina tjänster

På fakturan finns också en detaljerad beskrivning för varje tjänst du har hos oss. Du ser hur mycket du har förbrukat sedan din förra faktura och vad det har kostat.

Specifikation avfall

Klicka för att se en större bild.

Specifikation fjärrvärme

Klicka för att se en större bild.

Specifikation vatten

Klicka för att se en större bild.

Specifikation elnät

Klicka här för att se en större bild.

Elhandel - om du har el från Bixia

Klicka för att se en större bild.

Hjälpte denna information dig? Nej