Elnätsdialogen ska utveckla kunddialogen kring elnätsfrågor

Elnätsdialogen är ett initiativ för att möta ett ökat behov av dialog mellan elnätsföretagen och deras kunder. Tekniska verken är ett av de tiotal regionala elnätsföretag som ingår i nätverket.

Sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996 har mycket förändrats. Ny teknik som solceller, energilagring och elbilsladdning blir vanligare och flexibel elanvändning med smart styrning lyfts ofta fram som en viktig del i framtidens elsystem. Samtidigt är lokala kapacitetsutmaningar i elnätet en realitet i många delar av Sverige.

Samarbete för bättre kunddialog

Alla dessa utmaningar och möjligheter skapar ett ökat behov av dialog mellan elnätsföretag och deras kunder. Därför startades nätverket Elnätsdialogen som består av ett tiotal regionala elnätföretag. Tillsammans utvecklar vi kunddialogen på marknaden, bland annat genom att:

 • Öka kunskapen om elmarknaden och prissättningen av elnätstjänster.
 •  Jobba för högre förutsägbarhet och transparens i prissättning och prisutveckling.
 • Främja effektivare elanvändning genom ökad kunskap om incitamenten i elnätstarifferna.
 • Förbättra dialogen kring framtida effektbehov och tillgången på kapacitet i det lokala elnätet.
 • Utveckla informationen om egen elproduktion och anslutningsprocessen.
 • Förbättrad störningsinformation.

Gemensamma mål

Inom nätverket har vi enats om ett antal målsättningar för att förbättra dialogen med våra kunder. Målsättningarna har tagits fram utifrån egna erfarenheter av kunddialog i elnätfrågor samt genomförda kundundersökningar. Hur elnätföretagen uppnår målen har hanterats på erfarenhetsseminarium samt i en sammanställd årsrapport.  

Målen omfattar följande områden

 • pris-och marknadsinformation
 • elanvändning
 • störningsinformation
 • anslutningsprocess
 • producentinformation.

Så går arbetet till

Under 2020 har konceptet startats upp i pilotform för att fortsatt implementeras under 2021. Grunden i det fortsatta arbetet kommer vara de överenskomna målsättningarna, erfarenhetsutbyte i bland annat gemensamma seminarier samt möjlighet att genomföra utvecklingsprojekt tillsammans.

Inom nätverket har vi tillsammans närmare 1 miljon kunder. Det innebär att det finns stora förutsättningar att vårt arbete ska leda till konkreta förbättringar för en stor del av Sveriges elnätskunder.

Vill du veta mer om Tekniska verkens arbete med elnätsdialogen?

Kontakta oss

Karin Gunnar

Avdelningchef Produktledning, Nät
013-20 82 65
karin.gunnar@tekniskaverken.se

 
Hjälpte denna information dig? Nej