Nyanslutning belysningsanläggning

När en belysningsanläggning ska anslutas till belysningsnätet ska anläggningen byggas enligt Teknisk handbok Belysning, del 1 Fältguide och Teknisk handbok Belysning, del 2 Projektering. Inmätningsdata i digital form ska ske enligt format beskrivet i dokument Kravspecifikation inmätning (pdf).

Anslutning av en ny belysningsanläggning ska alltid föregås av ett avtalstecknande mellan dig och Tekniska verken, normalt Färdigt Ljus Brons. 

Beställning om anslutning till belysningsnätet ska göras på blankett: Anslutning till belysningsnätet (pdf)

Blanketten och övriga handlingar (dvs relationsunderlag, isolationsmätningsprotokoll och inmätningsdata i digital form) skickas till kundservice@tekniskaverken.se eller till adress:

Tekniska verken Linköping Nät AB
Belysning
Box 1500
581 15 LINKÖPING

Kontakta oss för mer information

Anna Oldbring Jonsson
Kundkoordinator
Nät
Hjälpte denna information dig? Nej