Slamtömning från enskilt avlopp

Bor du i ett hushåll med enskilt avlopp? Tekniska verken tömmer din tank minst en gång om året.

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk töms minst en gång per år och BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) vartannat år. Tömning kan också ske med tätare intervaller beroende på anläggningens storlek och beläggning. Urintankar töms en gång om året i september. Det är Tekniska verken som ansvarar för att tömningen utförs i Linköpings kommun.

Avgifter för tömning

Vi meddelar dig när det är dags för tömning

När det närmar sig slamtömning från ditt avlopp kommer vi att skicka ut ett mejl till dig. Tömningen kommer då att ske inom två veckor från att du tog emot mejlet. 

Är du osäker på om vi har din mailadress?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Frågor eller funderingar? 

Om du inte vet när din tank töms eller om du behöver beställa extra tömning, är du välkommen att kontakta oss via e-post: kundservice@tekniskaverken.se eller på telefon: 0771-25 26 27 under kontorstid, 08.00-17.00.

Att tänka på vid tömning

För att kunna tömma på ett bra sätt behöver vi din hjälp. Tömningen underlättas om du bidrar med att brunnen/tanken är åtkomlig och synlig samt att körvägen är framkomlig. För att slambilen ska ta sig fram behöver vägen ha tillräcklig bärighet, vara minst 3,5 meter bred och ha minst 4 meters fri höjd. Håll vägen fri från buskar, grenar och annat som hänger in på vägen.

Som fastighetsinnehavare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll samt att den är tillgänglig. I broschyren nedan har vi sammanställt regler, tips och goda råd i samband med slamtömning. Här hittar du också en beskrivning på utförande av fast sugledning. 

Slamtömning i Linköpings kommun (pdf 2,6 MB)

Förslag på utförande av fast sugledning.pdf

Tack för att du tar hand om ditt avlopp.pdf

Planerar du anlägga nytt avlopp?

Då finns det information för dig som fastighetsägare på avloppsguiden.se. Där kan du läsa om hur du planerar ditt avlopp och vilka regler som är styrande mm.

Läs mer om enskilda avlopp och vad som gäller i Linköpings kommun.

Hjälpte denna information dig? Nej