Källaröversvämning

Om du drabbats

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Elen kan innebära direkt livsfara. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier. 
  • Skaffa hjälp med länspumpning. 
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten. 
  • Ring ditt försäkringsbolag. 
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. 
  • Anmäl översvämningen till VA-huvudman. 
  • Meddela eventuella ersättningskrav till VA-huvudman (Tekniska verken).

Vid källaröversvämning under torrväder bör man undersöka servisbrunnen. På så vis kan man konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i de allmänna ledningarna.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet 

  • Hur kom vattnet in?
  • Vilka åtgärder vidtog du?

Vart vänder jag mig?

Störningar dagtid 0771 - 25 26 27 Tekniska verken, Kundservice
Övrig tid 013 - 20 80 20 Tekniska verken, Driftcentralen

Övriga

Skadeanmälan till försäkringsbolaget  
Störningar på privata ledningar Ring VVS-/spol-/slamsugsföretag
Igensatta rännstensbrunnar i gatan, dagtid 013 - 20 60 00 (Kommunens gatuenhet)
Länspumpning 013 - 20 70 00 (Brandkåren)
Hjälpte denna information dig? Nej