Källaröversvämning

Om du drabbats

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Elen kan innebära direkt livsfara. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier. 
  • Skaffa hjälp med länspumpning. 
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten. 
  • Ring ditt försäkringsbolag. 
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. 
  • Anmäl översvämningen till VA-huvudman. 
  • Meddela eventuella ersättningskrav till VA-huvudman (Tekniska verken).

Vid källaröversvämning under torrväder bör man undersöka servisbrunnen. På så vis kan man konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i de allmänna ledningarna.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet 

  • Hur kom vattnet in?
  • Vilka åtgärder vidtog du?

Anmäl din skada till oss

Här kan du anmäla din skada till oss. Tänk på att oavsett var ansvaret ligger behöver du även kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kommer att värdera och reglera ersättning för de skador som uppstått.

Vart vänder jag mig?

Störningar dagtid 0771 - 25 26 27 Tekniska verken, Kundservice
Övrig tid 013 - 20 80 20 Tekniska verken, Driftcentralen

Övriga

Skadeanmälan till försäkringsbolaget  
Störningar på privata ledningar Ring VVS-/spol-/slamsugsföretag
Igensatta rännstensbrunnar i gatan, dagtid 013 - 20 60 00 (Kommunens gatuenhet)
Länspumpning 013 - 20 70 00 (Brandkåren)
Hjälpte denna information dig? Nej