Varför välja fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett enkelt och smidigt sätt att få både värme och varmvatten. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms redan idag med fjärrvärme.

Värm upp ditt hus med energi som redan finns. Varför producera ny energi när vi kan ta tillvara på befintlig energi som annars skulle gå till spillo? Fjärrvärme är ett resurseffektivt sätt att värma upp ditt hus på, eftersom värmen genereras när vi tar hand om bland annat skogsrester och avfall. Istället för att låta energin gå till spillo, tar vi tillvara på den för att värma upp ditt hem. Smart och resurseffektivt. Fjärrvärmen ger en jämn och behaglig inomhustemperatur och obegränsad tillgång till varmvatten. Den är dessutom tyst och väldigt driftsäker. En pålitlig och hållbar miljöhjälte helt enkelt.

Under 2018 hjälpte alla fjärrvärmekunder i Linköping till att minska klimatpåverkande utsläpp som motsvarar bidraget från 701 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler.

Under 2018 hjälpte alla fjärrvärmekunder i Linköping till att minska klimatpåverkande utsläpp som motsvarar bidraget från 701 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler.

  • Enkelt, bekvämt och resurseffektivt
  • Tar tillvara på energi som annars skulle gått till spillo
  • Driftsäkert och tyst
  • Jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten.
  • Prisvärt
  • Kräver minimalt underhåll

Återvunnen energi

En av de stora fördelarna med fjärrvärme är att det är en trygg och enkel värmelösning, fjärrvärmen sköter sig själv. Fjärrvärme är återvunnen energi från våra kraftvärme- och värmeverk. Värme och el genereras när skogsrester och avfall, som inte kan återvinnas eller återanvändas, förbränns och tas om hand. Istället för att låta energin gå till spillo, återvinner vi den för att värma upp hem och företag. Enkelt förklarat så skickar vi ut hett vatten i fjärrvärmenätet som snabbt värmer upp element och kranvatten hos alla som är anslutna. Istället för att var och en har sin egen uppvärmningskälla, erbjuder vi en stor gemensam. Resurseffektivare än så blir det inte. Allt du behöver för att ta emot värmen är en fjärrvärmecentral.

Förutom att du bidrar till miljönytta får du en driftsäker, tyst och prisvärd uppvärmning.

Är du intresserad av att installera fjärrvärme?

Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss.

Intresseanmälan fjärrvärme

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
När skulle du vilja ansluta dig till fjärrvärmenätet? *

Om du önskar en kalkyl på kostnaden för att ansluta fjärrvärme vänligen fyll i uppgifterna nedan.

Tekniska verken förbehåller sig rätten att tacka nej till anslutning i de fall fastigheten ligger för långt ifrån vår huvudledning eller att andra omständigheter finns, exempelvis hinder mellan tomt och fjärrvärmeledning såsom berg, järnväg eller dylikt.
Samtycke till insamling av personuppgifter *
Hjälpte denna information dig? Nej