Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett smart sätt att värma upp hus och vatten. Tack vare att vi använder biobränsle, avfall och rester från skogen, som bränsle på ett resurseffektivt sätt, så bidrar fjärrvärmen till minskade koldioxidutsläpp globalt och därmed en bättre miljö och renare luft i regionen.

Så fungerar vår fjärrvärme 

  • Fjärrvärme är varmt vatten som värmts upp i ett kraftvärmeverk eller värmeverk och sedan transporteras i rör i marken till hus och byggnader. Fjärrvärmevattnet kan vara upp emot 120 grader varmt.
  • Det varma vattnet levereras till en så kallad fjärrvärmecentral som finns i huset. Där överförs värmen via två värmeväxlare. I den ena växlaren värms vattnet som går ut till elementen upp och i den andra värms vattnet till kranar och duschar.
  • Det är bara värmen  från fjärrvärmevattnet som förs över för att värma vattnet i huset via växlaren. Du duschar alltså inte i fjärrvärmevatten.
  • När fjärrvärmevattnet värmt upp vattnet i huset, så transporteras det tillbaka till Gärstadverket för att värmas upp på nytt.

Därför är det så smart

Med fjärrvärme tar vi till vara på resurser på ett effektivt sätt. Den största delen av värmen produceras av sådant som annars skulle ha gått förlorat – exempelvis avfall, spillvärme och trärester från skogsindustrin. I Linköping producerar vi fjärrvärmen till största delen på Gärstadverket, där vi återvinner energi ur avfall.