Så fungerar din fjärrvärmecentral

Illustration av fjärrvärmecentralens delar

Lär känna din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen reglerar automatiskt värmen och varmvattnet i huset. Oftast sköter den sig bra på egen hand, men det kan ändå vara bra att ha lite koll. Vi går igenom fjärrvärmecentralens delar, hur du luftar dina element och hur du felsöker problem själv.

Så kommer värmen hem till dig

Varmt vatten levereras till din fjärrvärmecentral genom rör i marken. I fjärrvärmecentralen överförs värmen via två värmeväxlare. I den ena värms vattnet som ska gå ut till elementen och golvvärmen och i den andra värms vattnet som ska användas i kranar och duschar.

Primär och sekundärsystem

Det finns två olika fjärrvärmesystem: Primärsystem och sekundärsystem, även kallat högtemperatursystem och lågtemperatursystem. Lär dig mer om skillnaden.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
I filmen förklarar vi fjärrvärmecentralens olika delar och hur den fungerar.

Detta kan du göra själv

Så gör du

Din central går att ställa in för att passa dina behov och ditt hus förutsättningar. Utetemperaturen bestämmer vilken temperatur din fjärrvärmecentral ska skicka ut till elementen eller golvvärmen. Ju kallare ute, desto varmare vatten skickas ut. Om du vill ändra temperaturinställningarna gör du det via reglercentralen.

Tips! 

Du kan även ställa in en tidsbegränsad sänkning av värmen, till exempel när du reser bort. Då slösar du inte på värmen, men kommer ändå hem till ett varmt hus.

 

Genom att vrida ytterringen på reglerventilen för varmvatten reglerar du enkelt temperaturen på det varmvatten du får ur vattenkranen. Skruva ventilen utåt för att få varmare vatten. Normal inställning är 2-3.

För att värmen ska fördela sig jämnt i olika delar av huset måste det vara tryck i värmesystemet. Det är expansionskärlet som hjälper till att hålla rätt tryck. Tryckmätaren ska vanligtvis stå på ca 1 bar (om huset inte är högre än 10 meter). Trycket är vanligtvis lägre sommartid och högre vintertid. Det är den övre pilen eller den svarta pilen du ska titta på.

Är trycket lägre än 0,6 behöver du fylla på värmesystemet med vatten. Det gör du genom att öppna påfyllningsventilen tills trycket åter är uppe på 1.

Behöver du fylla på systemet ofta (mer än 2 gånger per år), kan det vara ett tecken på att expansionskärlet är trasigt eller att systemet läcker. Kontakta i så fall en servicetekniker eller rörfirma.

Upplever du att det inte blir tillräckligt varmt inne, eller att temperaturen blir ojämn? Det kan bero på luft i systemet, och ett tecken kan vara att dina element är kalla i övre delen och varma i den nedre. Med enkla medel kan du ofta åtgärda problemet själv genom att lufta dina element.

 

Bra att ha koll på

I din fjärrvärmcentral finns en reglercentral. Därifrån styrs värmen till dina element, eventuell golvvärme och varmvattentemperatur. Reglercentralerna ser olika ut beroende på vilken fjärrvärmeväxlare du har.

Ladda ner en manual till din reglercentral:

Danfoss ECL110 130 QG (pdf)
Danfoss ECL 100M (pdf)
Danfoss ECL 9310 (pdf)
Siemens RVD 125 (pdf)
Siemens RVA36 531 AGS (pdf)
Siemens RVS46 C2353sv1 RVS46 530 1 OEM (pdf)
Snabbguide Honeywell CM737 PPTX 20120118 AT (pdf)

Cirkulationspumpen styr hur fort det varma vattnet cirkulerar i rör, element och golvvärme. Ju långsammare pumpen kan gå och ändå ge värme till fastigheten, desto bättre. Beroende på om du har element eller golvvärme ska pumpen ha olika inställning för hastighet. Pumpen är varvtalsstyrd. Det betyder att pumpens hastighet regleras automatiskt när behovet ändras. Sommartid när det inte finns något behov av värme stannar pumpen.

Om trycket blir för högt i systemet löser säkerhetsventilen automatiskt ut och släpper ut lite vatten. Det finns en säkerhetsventil för tappvarmvattnet, det vill säga varmvattnet som kommer ur vattenkranen, och en för värme. Vid enstaka tillfällen kan det komma vatten från någon av säkerhetsventilerna. Om det droppar hela tiden är något fel.

Det finns olika typer av fjärrvärmemätare. Gemensamt för alla är att de är fjärravlästa, vilket betyder att du inte behöver läsa av eller rapportera in några värden från mätaren som sitter på din fjärrvärmecentral. Värdena kommer automatiskt in i vårt mätvärdessystem och ligger sedan till grund för din fjärrvärmefaktura.

På din mätare kan du själv se värden för till exempel din energianvändning, flöde, temperaturer med mera. Det gör du genom att trycka på knappen vid displayen. Displayen återgår till startläget
efter en stund.

Se din användning på Mina sidor

Du kan också logga in på Mina sidor och se hur mycket fjärrvärme du använder varje månad.

Har du problem med fjärrvärmen? Så kan du felsöka själv

Här är några vanliga problem och hur du löser dem. Skulle det fortfarande inte fungera kan du kontakta vår kundservice eller göra en felanmälan. 

Felet beror troligen att det är för låg fjärrvärmetemperatur på inkommande fjärrvärme.

Gör såhär: Kolla vår driftinformation om det är någon pågående störning i ditt område eller kontakta kundservice.

Felet kan bero på flera orsaker:

1. Felaktig inställning av tillexempel värmekurvan i reglercentralen. 

Testa att justera värmekurvan. Se hur du gör i manualen för reglercentralen.

2. Utegivaren är ur funktion.

Läs av utetemperaturen i reglercentralen och jämför med utetemperatur. Se hur du gör i manualen för reglercentralen. Skulle det inte fungera kan du kontakta kundservice.

Felet kan bero på flera orsaker:

1. Det är dåligt tryck i värmesystemet. 

Fyll på vatten i systemet och lufta vid behov.

2. Cirkulationspumpen står still.

Kontrollera att pumpen får ström genom att kolla om lampan lyser.

3. Cirkulationspumpen går för sakta.

Justera hastigheten. Se hur du gör i informationsbladet för cirkulationspumpen.

4. Det är fel i reglerutrustningen

Kontrollera att ställmotorn rör på sig när inställningarna i reglercentralen ändras. Gör den inte det kan du kontakta kundservice.

5. Felaktig inställning av tillexempel värmekurvan i reglercentralen. 

Testa att justera. Se manual för reglercentral.

6. Termostatventilerna på elementen fungerar inte.

Kontakta en rörfirma. 

 

Felet kan bero på flera orsaker.

1. Det är luft i systemet

Testa att lufta dina element. Följ guiden på vår sida.

2. Elementtermostaten kärvar

Testa att skruva/motionera termostaten. Ta bort termostaten och tryck försiktigt på "piggen". Om problemet kvarstår kan du kontakta en rörfirma.

 

Troligen är det fel hastighet på cirkulationspumpen.

Testa att justera enligt informationsbladet för cirkulationspumpen.

Felet kan bero på flera orsaker:

1. Reglerventilen till varmvattnet felinställd.

Justera enligt guiden på denna sida.

2. Smutsigt fjärrvärmefilter (kallt vatten).

Kontakta kundservice så hjälper de dig.

3. Reglerventilen till varmvatten är ur funktion

Kontakta kundservice.

 

Felet kan bero på överläckage av kallvatten till varmvattnet i en termostatblandare (den typ av blandare som ofta sitter i dusch/badkar).

Kontrollera genom att:

  1. Spola varmvatten i dusch/badkar (med vridbar termostatblandare) tills varmvattenledningen är varm.
  2. Stäng av.
  3. Sätt på varmvattnet i handfatet.
  4. Om varmvattenledningen till dusch/badkar blir svalare läcker troligen backventilen.