Beställ serviceavtal privat för fjärrvärme

Fjärrvärme ger dig ett skönt inomhusklimat, oavsett hur kallt det är ute. Med serviceavtal privat får du veta hur fjärrvärmecentralen ska skötas för att uppnå bästa möjliga värmekomfort. Du får även återkommande servicebesök där vi kontrollerar att allt fungerar som det ska. Serviceavtal kan tecknas när garantitiden för din fjärrvärmecentral gått ut. 

Beställ serviceavtal privat

Avtalsvillkor serviceavtal privat (pdf)

Beställ serviceavtal för fjärrvärme

*

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Om din fjärrvärmecentral är äldre än 20 år kommer vi förmodligen att genomföra en besiktning innan avtal ingås.
Samtycke till insamling av personuppgifter *

Tekniska verken-koncernens riktlinjer för integritetsskydd.

Detta ingår i ditt serviceavtal

Informationsbesök

När du tecknar ett serviceavtal ingår ett informationsbesök. Vi går då igenom hur fjärrvärmecentralen fungerar, hur den ska skötas och vilka inställningar som du bör kontrollera emellanåt. Informationsbesöket genomförs i samband med besiktningen av din fjärrvärmecentral. 

Återkommande servicebesök

Vart tredje år får du ett servicebesök där vår drifttekniker kontrollerar och justerar alla viktiga delar i din fjärrvärmecentral. När det är klart får du ett serviceprotokoll och vid behov förslag på åtgärder. Enklare åtgärder utförs direkt utan kostnad. Då ingår även materialkostnad upp till 300 kronor. Vid större arbeten får du en offert.

Felavhjälpning med rabatt

Akuta fel åtgärdas snarast möjligt och övriga fel normalt inom två arbetsdagar. Med serviceavtalet får du 50 % rabatt på framkörningskostnaden (1100 kr) för en felavhjälpning per år. Därutöver betalar du enligt vår prislista. 

Rabatt på material

Vid större servicearbeten och felavhjälpning får du 20 % rabatt på ordinarie priser för reparationsmaterial.

Statistik – håll koll på din energianvändning

På Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se, har du alltid tillgång till statistik för din användning av fjärrvärme. Du kan kontakta kundservice och få statistiken per post.

Goda råd är alltid kostnadsfria

Du kan alltid ringa till oss under dagtid om du har några frågor om din fjärrvärmeanläggning.
Kontakta kundservice på telefon 0771-25 26 27. 

Så här kontaktar du oss vid fel

Om det är fel på din fjärrvärmecentral kontaktar du vår kundservice på telefon 0771-25 26 27 som tar emot felanmälan och hjälper dig att få kontakt med servicepersonal. Efter kontorstid kontaktar du vår Jourservice, telefon 013-20 80 20 (Linköping) eller 0150-579 00 (Katrineholm).

Hjälpte denna information dig? Nej