Fjärrvärmelagen skapar trygghet

För att öka tryggheten för dig som fjärrvärmekund infördes fjärrvärmelagen 2008. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning.

Här är några av fördelarna med fjärrvärmelagen:

  • Fjärrvärmeföretagen måste redovisa hur priset bestäms och var du kan hitta den informationen.
  • Fjärrvärmekunderna har möjlighet att säga upp sina avtal om de inte accepterar de nya villkoren.
  • Förändringar av avtalsvillkor måste aviseras 60 dagar innan de träder i kraft.
  • Fjärrvärmekunderna har rätt till förhandling och medling.

Sedan tidigare arbetar vi också enligt fjärrvärmebranschens gemensamma kvalitetssystem Reko fjärrvärme. Det betyder att vi följer de högt ställda kraven på öppenhet, jämförbarhet och förtroende, som har sin grund i kundernas krav och förväntningar. För dig som är fjärrvärmekund hos oss betyder det extra trygghet.

Läs mer om  fjärrvärmelagen och Reko fjärrvärme på Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen Sverige.