Kexpaket, aluminiumbelagd plast

Plastförpackningar

  • Sorteras som:Plastförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation