Solskyddsförpackning i plast

Plastförpackningar

Själva krämen som blivit över eller blivit för gammal kan du kasta i hushållssoporna.

  • Sorteras som:Plastförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation