Ställ om till fossilfri industri och transporter med flytande biogas

Tillsammans med våra kunder ska vi bygga världens mest resurseffektiva region. Med flytande biogas kan industri och tung trafik ställa om till fossilfritt med minimala koldioxidutsläpp.

Biogas är ett av världens renaste bränslen som är närproducerat av organiskt avfall. Idag används biogas i gasform som drivmedel för personbilar och kollektivtrafik. I framtiden kommer det även att vara möjligt att använda biogas för industri och tunga transporter genom flytande biogas.

Fossilfri industri

Med flytande biogas kan vi erbjuda ett fossilfritt alternativ till bland annat naturgas och gasol som ofta används inom industrin. Vi kan även erbjuda insamling av organiska avfall (bland annat matavfall) från företag och industri som sedan används för biogasproduktion. Med flytande biogas kan vi alltså sluta kretsloppet tillsammans med er och ert företag kan använda det egna avfallet som förnybart bränsle för produktion och transport. Ett företag som redan har tagit steget mot fossilfritt är Toyota Material Handling i Mjölby.

Fossilfria tunga transporter

Tekniska verkens dotterbolag, Svensk Biogas, kommer även att bygga tankställen för flytande biogas i regionen. Därmed kommer vi kunna erbjuda ett fossilfritt alternativ för regionens tunga transporter. Både Scania och Volvo tillverkar lastbilsmodeller för flytande biogas. Detta innebär att det finns alla förutsättningar för att ställa om landets tunga transporter till ett av världens renaste fordonsbränslen.

Flytande biogas ska produceras i Linköping

Flytande biogas (LBG) produceras genom att biogas renas och kyls ned till ca -160 grader i ytterligare ett produktionssteg. Fördelen med flytande biogas är att den är enklare och effektivare att lagra och distribuera än biogas i gasform. Tekniska verken har fått finansiering från Klimatklivet för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas i Linköping. Anläggningen planeras vara klar till slutet av år 2019 och kompletterar den befintliga produktionsanläggningen för biogas som funnits i närmare 20 år. Vi kommer då kunna erbjuda en produkt som gör att fler företag kan ställa om till förnybart och fossilfritt.

Vill du veta mer?

Vill du veta hur ditt företag kan ställa om till fossilfritt. Kontakta oss!

Erik Nordell, ansvarig LBG till tung trafik

Hjälpte denna information dig? Nej