Prisexempel

 Produkt  Beskrivning av produkt Prisexempel
 Vatten & avlopp  Anslutning till vatten och avlopp 159 475 kr
 Elnät  Anslutning till elnätet 44 375  kr
 Fjärrvärme  Anslutning till fjärrvärmenätet 49 000 kr
 Bredband  Anslutning till bredbandsnätet 27 500 kr
Kampanjpris i exploateringsområden 18 900 kr
 Hushållsavfall  Tömning av sopkärl var 14:e dag Ingen anslutningsavgift
 Elhandel  Elhandelsavtal med Bixia Rörligt elpris
 Laddbox  Installation av laddbox 9 450 kr
Hjälpte denna information dig? Nej