Tillfälliga anslutningar under byggperioden

Bygger du en fastighet i Linköping? Vi erbjuder tillfälliga anslutningar för el, värme, vatten eller fiber och uthyrning av contrainar för ditt avfall.

Anslutningar under tiden du bygger

Vi ser till att du som bygger fastigheter i Linköping får alla anslutningar som behövs till byggarbetsplatsen.

Om du behöver tillfällig byggström/byggel ska din elinstallatör anmäla det till oss. Installatören ska skicka med en situationsplan i sin anmälan som visar den önskade placeringen för byggmätarskåpet.

  • Du beställer ett byggmätarskåp av din elinstallatör. Vi anvisar till närmaste skåp/station där anslutning är möjlig.
  • Vi ansluter byggmätarskåpet till matande nät samt monterar elmätaren.
  • Tänk på att du måste teckna avtal med ett elhandelsföretag för din tillfälliga elanläggning. Vi rekommenderar 100% förnybar el från Bixia, som är en del av Tekniska verken.

Du kan få tillfällig anslutning av vatten och avlopp (byggvatten) under max sex månader, om du har skickat in anmälan om anslutning och en VA-situationsplan, samt monterat en avstängningskran på din servisledning.

När du behöver byggvatten

Om du är i behov av byggvatten så ska en anmälan skickas in till oss. Vid användning av byggvatten så ska en mätarplats sättas upp av den som ska nyttja tjänsten.

  • Vi tillhandahåller ledningar fram till tomtgränsen. Från tomtgräns till mätarplats ansvarar ni själva för ledningsdragning och inkoppling.
  • Mätarplatsen ska bestå av en konsol och avstängningsventil.
  • Mätaren behöver placeras frostfritt

Med en tillfällig fjärrvärmeanslutning får du en bekväm, resurseffektiv och prisvärd uppvärmning under hela byggprojektet. Allt som behövs är en fjärrvärmeledning i närheten och att fjärrvärmeservisen är framdragen.

Vad fördelarna med byggvärme med fjärrvärme?

  • Ni betalar inga fasta kostnader utan bara för värmen som används.
  • När bygget är klart kan vi enkelt omvandla byggvärmen till permanent fjärrvärme.
  • Snabbar på torktiden när du ska gjuta plattan vintertid istället för att använda  byggfläktar. 
Ort Energipris/kWh
Linköping 102 öre
Katrineholm, Skärblacka, Kimstad, Åtvidaberg och Borensberg 103 öre

Om du behöver snabb uppkoppling till byggarbetsplatsen så är byggfiber något för dig.

När du beställer byggfiber ansvarar du för att dra kanalisation från anvisad anslutningspunkt i vårt nät, till överlämningspunkt på byggarbetsplatsen. Använd rör med minsta storlek 16/10. Tjänst för internet lämnas av vid överlämningspunkten, i en övervakningsbar bredbandsswitch i port "Ethernet".

Du kan även lägga till trådlös uppkoppling, bygg-WiFi, både inom- och utomhus. Du ansvarar för att dra kopparkabel (Cat 6) från överlämningspunkt till plats där accesspunkt för WiFi ska monteras, max 90 meter. Det går att komplettera med ytterligare accesspunkter under tiden bygget fortskrider.

Hyr containrar för en smidigare sortering på bygget. Du slänger och vi hämtar avfallet när containern är full.

Beställ tillfälliga anslutningar

Vi ser till att du får alla anslutningar som behövs till din byggarbetsplats.