Prisexempel

 Produkt  Beskrivning av produkt Prisexempel
 Vatten & avlopp  Anslutning till vatten och avlopp  143 125 kr
 Elnät  Anslutning till elnätet  27 625 kr
 Fjärrvärme  Anslutning till fjärrvärmenätet 45 000 kr
 Bredband  Anslutning till bredbandsnätet  15 700 kr
 Hushållsavfall  Tömning av sopkärl var 14:e dag  Ingen anslutningsavgift
 Elhandel  Elhandelsavtal med Bixia  Rörligt elpris
 Laddbox  Installation av laddbox  11 900 kr
Hjälpte denna information dig? Nej