Så ansluter du din solcellsanläggning till elnätet

Vill du producera egen el med solceller? Vi hjälper dig med anslutningen till elnätet och betalar produktionsersättning för den el som levereras till elnätet.

Genom att producera förnybar el är du med och bidrar till den fossilfria omställningen, och vi hjälper dig gärna att komma igång. För att installera din solcellsanläggning och ansluta den till elnätet, krävs tillstånd från din nätägare Tekniska verken. Det är viktigt att alla steg följs då driftsättning av en solcellsanläggning utan vår vetskap kan innebära elfara för vår personal.

Det är vanligast att din anläggning är dimensionerad efter din årsförbrukning (kWh) och din mätarsäkring. Känner du dig osäker så kontakta oss tidigt i processen innan du bestämmer storlek på din anläggning.

Så går det till

Här beskriver vi steg för steg hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet. Det är elinstallatören som sköter kontakten med oss och skickar informationen vi behöver för att kunna godkänna anslutningen.

1. Elinstallatör skickar in föranmälan

Ta hjälp av en behörig elinstallatör som hjälper dig med rätt säkring för din anläggning. Om du behöver bygga om anslutningen (servisledningen) för att byta till en större säkring tar vi fram en offert på kostnaden. Du får även ett kostnadsförslag från din elinstallatör för att ändra i elanläggningen. 

Informationen som vi behöver från din elinstallatör:

  • Tekniska data på din anläggning.
  • Om mätaren är placerad inomhus ska skiss på utvändig brytarplacering bifogas.

Vi skickar även ut ett informationsbrev som stegvis beskriver vad som kommer hända från och med nu tills att du kan driftsätta din solcellsanläggning. Du får även tillgång till ditt anläggnings-id som du behöver för att teckna ett elavtal.

2. Installationsmedgivande

Vi granskar elinstallatörens anmälan. Om anmälan är komplett lämnar vi ett installationsmedgivande som gör det möjligt för elinstallatören att färdigställa solcellsanläggningen. 

3. Färdiganmälan

När installationen är klar meddelar elinstallatören oss via en färdiganmälan. När färdiganmälan har registrerats hos oss planerar vi in ett servicebesök för kontroll och eventuellt byte av elmätare. Du får inte starta solcellsanläggningen innan vi lämnat godkännande.

4. Servicebesök, tidsbokning

När vi fått in färdiganmälan från din elinstallatör kommer vi att skicka ut ett förslag på tidsbokning till dig. Vid besöket kontrollerar vi att anläggningen uppfyller kraven på märkning och att det finns åtkomlig brytare för solcellsanläggningen. Vid servicebesöket lämnar vi besked till dig om du kan starta solcellsanläggningen eller om något behöver åtgärdas av din elinstallatör.

  • Om elmätaren inte är anpassad för att mäta både köpt och såld el byter vi den kostnadsfritt.

Här kan du läsa mer om våra olika elmätare.

5. Godkännande, start av solcellsanläggning 

Om vi lämnat godkännande vid servicebesöket kan du starta din solcellsanläggning. Om vi inte godkände anläggningen måste din elinstallatör åtgärda bristerna innan du kan starta.

6. Rapportering av mätvärden

När vi godkänt anläggningen registrerar vi dig som produktionskund. Om du har ett abonnemang på max 100A rapporterar vi automatiskt mätvärden för produktion till din elhandlare. Kom ihåg att kontakta din elhandlare för att teckna avtal för den el du vill sälja. 

Obs! Om du har ett abonnemang större än 100A måste du kontakta din elhandlare och meddela ditt anläggnings-id för produktionen. Elhandlaren meddelar därefter oss för att rapportering av mätvärden ska starta.

7. Bekräftelse

Cirka tio arbetsdagar efter att vi har registrerat dig som produktionskund får du ett bekräftelsebrev från oss om att du är ansluten till elnätet.

Bekräftelsen är ett avtal med Tekniska verken som ger rätt till produktionsersättning för elen du levererar till elnätet. Obs! Du måste teckna särskilt avtal med en elhandlare för att få ersättning för elen som levereras till elnätet.

Få ersättning för din elproduktion

Du som producerar din egen el kan få olika typer av ersättning från oss och ditt elhandelsbolag. Läs mer här.

 

 Roger Abrahamsson

Utvecklingsingenjör, Nät
+46150579 43
roger.abrahamsson@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej