Anslut dina solceller till elnätet

Dags att producera el med solceller? Då behöver du ansluta dig till elnätet.

Producera förnybar el med solceller

Vi hjälper både privatpersoner och företag att ansluta sina solceller till elnätet och betalar produktionsersättning för den el som levereras till elnätet. 

Genom att producera förnybar el är du med och bidrar till den fossilfria omställningen, och vi hjälper dig gärna att komma igång. För att installera din solcellsanläggning och ansluta den till elnätet krävs tillstånd från oss på Tekniska verken, som äger elnätet i Linköping och Katrineholm. Det är viktigt att alla steg följs då driftsättning av en solcellsanläggning utan vår vetskap kan innebära elfara för vår personal.

Det är vanligast att din anläggning är dimensionerad efter din årsförbrukning (kWh) och din mätarsäkring. Känner du dig osäker ska du kontakta oss tidigt i processen innan du bestämmer storlek på din anläggning.

Frågar och svar 

Här beskriver vi steg för steg hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet. Det är elinstallatören som sköter kontakten med oss och skickar informationen vi behöver för att kunna godkänna anslutningen.

1. Elinstallatör skickar in föranmälan

Ta hjälp av en behörig elinstallatör som hjälper dig med rätt säkring för din anläggning. Det är också elinstallatören som skickar in en föranmäler till oss. Efter att vi har fått in föranmälan granskar vi den och kontrollerar att storleken på din anläggning går att ansluta till elnätet.

Den information vi behöver från din elinstallatör:

  • Tekniska data på din anläggning.
  • Skiss på utvändig brytarplacering, om din mätare är placerad inomhus. 

Tekniska anvisningar och råd vid anslutning av solceller för lågspänning → 

2. Installationsmedgivande

Vi granskar elinstallatörens anmälan. När anmälan är godkänd lämnar vi ett installationsmedgivande till elinstallatören som då kan färdigställa din solcellsanläggning. 

Vi skickar också ut ett informationsbrev som stegvis beskriver vad som kommer hända från och med nu tills att du kan driftsätta din solcellsanläggning. Du får även tillgång till ditt anläggnings-id som du behöver för att teckna ett elavtal.

3. Färdiganmälan

När installationen är klar meddelar elinstallatören oss via en färdiganmälan. När färdiganmälan har registrerats hos oss planerar vi in ett servicebesök för kontroll och eventuellt byte av elmätare. Du får inte starta solcellsanläggningen innan vi lämnat ett godkännande.

4. Servicebesök, tidsbokning

Efter att vi har fått in en färdiganmälan från din elinstallatör skickar vi ett förslag på tid för servicebesök till dig. Servicebesöket sker normalt inom en vecka från att vi har godkänt färdiganmälan. Om din elmätare finns inomhus behöver du vara hemma när vi kommer. Om den finns utomhus behöver du inte vara hemma.

Vid besöket kontrollerar vi att anläggningen uppfyller kraven på märkning och att det finns åtkomlig brytare för solcellsanläggningen. Vid besöket lämnar vi besked till dig om du kan starta solcellsanläggningen eller om något behöver åtgärdas av din elinstallatör.

Om din elmätare inte är anpassad för att mäta både köpt och såld el byter vi den kostnadsfritt. Läs mer om våra olika elmätare →

5. Godkännande, start av solcellsanläggning

Om vi lämnat godkännande vid servicebesöket kan du starta din solcellsanläggning.

6. Rapportering av mätvärden

När vi godkänt anläggningen registrerar vi dig som produktionskund. Om du har ett abonnemang på max 100 A rapporterar vi automatiskt mätvärden för produktion till din elhandlare. Kom ihåg att kontakta din elhandlare för att teckna avtal för den el du vill sälja.

Observera att om du har ett abonnemang större än 100 A måste du kontakta din elhandlare och meddela ditt anläggnings-id för produktionen. Elhandlaren meddelar därefter oss att rapportering av mätvärden ska starta.

7. Bekräftelse

Cirka tio arbetsdagar efter att vi har registrerat dig som produktionskund får du ett bekräftelsebrev från oss om att du är ansluten till elnätet. Bekräftelsen är ett avtal med oss på Tekniska verken som ger rätt till produktionsersättning för den el du levererar till elnätet. Observera att du måste teckna ett särskilt avtal med en elhandlare för att få din ersättning för elen som levereras till elnätet.

Storleken på din huvudsäkring påverkar hur stor solcellsanläggning du kan ha och hur mycket el du kan använda på en och samma gång, även kallat maximalt effektuttag.

Förslagen i tabellen är ungefärliga och är beroende på typ av anläggning.

Säkring (ampere) Effekt (kW)
16 11
20 13,8
25 17,3
35 24,2
50 34,6
63 43,5

Vår handläggningstid är mellan cirka två till fyra veckor. Utöver detta tillkommer tid för elinstallatörens arbete med din solcellanläggning. 

För att producera egen el med solceller behöver du två avtal, ett för elnät och ett produktionsavtal med en elhandlare. Du behöver inte kontakta oss för att teckna elnätsavtal, det skapas automatiskt när vi har godkänt din anläggning.

Du behöver kontakta ett elhandelsbolag för att teckna ett produktionsavtal. Vanligtvis så vänder du dig till samma elhandelsbolag som du idag köper el av, men du kan fritt välja vilket elhandelsbolag du vill sälja din el till. Vid all kontakt med ditt elhandelsbolag behöver du ha ditt anläggnings-id för din produktionsanläggning tillgänglig.

Efter att vi har godkänt föranmälan från din elinstallatör skickar vi ut ett informationsbrev som innehållet ditt anläggnings-id. Du kan också kontakta vår kundservice för att få reda på ditt anläggnings-id.

Ja, cirka fem dagar efter att vi har genomfört vårt servicebesök och godkänt din anläggning kommer du kunna se den på Mina sidor. 

Anslut dina solceller till elnätet