Så ansluter du din solcellsanläggning till elnätet

Vill du producera egen el med solceller? Kontakta oss för att få hjälp med anslutningen till elnätet, mätning och ersättning för din elproduktion.

Som producent av förnybar el är du med och bidrar till den fossilfria omställningen och vi hjälper dig gärna att komma igång. Kontakta oss gärna tidigt i processen innan du bestämmer storlek på din anläggning.

För att installera din solcellsanläggning och ansluta den till elnätet krävs tillstånd från Tekniska verken. Detta ska skickas in av en behörig elinstallatör. När anläggningen är ansluten kan vi även hjälpa dig med mätning och ersättning för din elproduktion.

Så går det till

Hela anslutningsprocessen tar cirka 15 arbetsdagar från att vi har tagit emot  föranmälan tills att du kan börja producera din egen el.

(insert illustration)

1. Elinstallatör skickar in föranmälan

Ta hjälp av en behörig installatör som hjälper dig med rätt säkring för din anläggning. Om du behöver bygga om anslutningen (servisledningen) för att byta till en större säkring tar vi fram en offert på kostnaden. Du får även ett kostnadsförslag från din elinstallatör för att ändra i elanläggningen. 

Elinstallatören sköter kontakten med oss och skickar informationen vi behöver för att kunna godkänna anslutningen:

  • Föranmälan. Elinstallatören skickar in en digital föranmälan via verktyget Elsmart.
  • Blankett för elcertifikatsmätning. Installatören ska även skicka in blanketten för ”Elcertifikatsmätning” till oss på Tekniska verken. 

2. Installationsmedgivande från Tekniska verken

När vi har granskat och godkänt anmälan ger vi elinstallatören ett installationsmedgivande. 

3. Färdiganmälan och tidsbokning för mätarbyte

Nu kan din elinstallatör färdigställa din anläggning. När detta är klart ska elinstallatören skicka en färdiganmälan.

För att vi ska kunna mäta både konsumtion och produktion på ett korrekt sätt behövs rätt elmätare. Om din elmätare inte är anpassad för detta byter vi mätaren.

Färdiganmälan ska därför innehålla ett datum, tidigast 5 arbetsdagar efter inskickad anmälan, då vi kan komma och kontrollera anläggningen och genomföra ett mätarbyte.

  • Sitter din mätare utomhus genomför vi mätarbytet på utsatt datum enligt anmälan.
  • Om din mätare sitter inomhus kontaktar vi dig med förslag på datum och tidpunkt för mätarbytet.

4. Byte av elmätare

När färdiganmälan är godkänd byter vi din elmätare. Detta sker normalt inom 5-7 arbetsdagar.

I samband med mätarbytet kontrollerar vi att anläggningen är korrekt installerad och uppfyller krav på märkning och brytmöjligheter. Skulle kraven inte vara uppfyllda, kan vi tyvärr inte byta din elmätare.

5. Rapportering av mätvärden

Från att mätarbytet är gjort börjar rapporteringen av mätvärden, men det kan ta ett par dagar innan rapporteringen sker till din elhandlare.

  • Är ditt abonnemang på max 100 ampere skickar vi mätvärdena till det elbolag som du köper din el från. Du kan också välja ett annat elbolag. Mer information finns här.
  • Har du ett större abonnemang måste du själv kontakta en elhandlare för att vi ska kunna rapportera mätvärden till någon. Annars kan du gå miste om att få betalt för elen du levererar till elnätet.

6. Bekräftelse

Cirka 5 arbetsdagar efter mätarbytet skickar vi en bekräftelse på att anläggningen är ansluten till elnätet och redo att tas i drift. Bekräftelsen innehåller uppgifter som du behöver för att teckna försäljningsavtal med en elhandlare om din överskottsel.

Du får även ett avtal med Tekniska verken som ger rätt till produktionsersättning för elen du levererar till elnätet.

Få ersättning för din elproduktion

Du som producerar din egen el kan få olika typer av ersättning från oss och ditt elhandelsbolag. Läs mer här.

Kontakta oss för mer information

Bernt Jonasson
Leveransansvarig
Nät
Roger Abrahamsson
Utvecklingsingenjör
Nät
Hjälpte denna information dig? Nej