Miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla

Här hittar du miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla. Koldioxidvärden, bränsle- och produktionsmix, resursanvändning och förnybarhet för produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla på respektive ort. 

 

 

Hjälpte denna information dig? Nej