Vilken huvudsäkring ska jag ha?

Hur stor huvudsäkring du behöver styrs av tre faktorer:   

  • Din elförbrukning. Ju högre elförbrukning desto högre säkring måste du ha.  
  • Anslutna apparater. Har du stora energikrävande apparater med högt effektbehov behöver du sannolikt en högre säkring.
  • Hur din elförbrukning fördelar sig över tid. Använder du mycket el under vissa perioder kan det kräva en större huvudsäkring.  

Ifall du är osäker på vilken typ av säkring du behöver, kan du ta kontakt med en elkonsult eller elinstallatör.

Ditt säkringsbehov

Här kan du läsa om hur mycket genomsnittlig effekt du kan ta ut beroende på vilken storlek på huvudsäkring du har.  

Genomsnittlig effekt på 50–80 kW.

Genomsnittlig effekt på 81–170 kW. 

Genomsnittlig effekt på 171–350 kW.

Genomsnittlig effekt på 351–700 kW.

Genomsnittlig effekt på över 700 kW.