Vindkraftsparken i Sunne togs i drift

En annan viktig del i våra långsiktigt hållbara energilösningar är vindkraftparken i Sunne som togs i drift sommaren 2020. Parken ligger vid Häjsberget och Länsmansberget, nära Sunne, i Värmland. De 13 vindkraftverken i Sunne producerar cirka 180 GWH per år. Här har även själva byggtekniken bidragit till ett hållbart samhälle, eftersom vindkraftverkens fundament är förankrade direkt i berget. Det betyder att vi har kunnat minska antalet transporter av betong med 1300. Sunne är vårt första stora projekt när det gäller vindkraft, och satsningarna kommer att fortsätta. Målet är att Tekniska verkens elproduktion 2023 ska bestå av en tredjedel från vindkraft, en tredjedel från vattenkraft och en tredjedel från kraftvärme. 

"Snart producerar Sverige mer el från vind än från kärnkraft"

Vindkraftsparken i Sunne är resultatet av att en markägare hörde av sig till Bixia och ville arrendera ut mark för vindkraft. Det var för cirka tio år sedan, och på den vägen är det. Hela projektet har gått väldigt bra, trots att vädret försenade monteringen under vintern 2019-2020. Under 2019 och 2020 byggdes första etappen på Häjsberget och Södra Länsmansberget. 13 vindkraftverk producerar tillsammans förnybar el som räcker till hushållsel för cirka 35 000 villor. Parken togs i drift i somras.

I etapp två byggs ytterligare 10 vindkraftverk, som ska stå klara hösten 2022. De nya vindkraftverken har en extra stor rotordiameter, 170 meter. Allt för att få ut så mycket el som möjligt, när vi nu gör ett ingrepp i naturen.

− Det roligaste med projektet är att byta ut den gamla elproduktionen till förnybara energislag! Vindkraftverken har utvecklats snabbt och blivit väldigt effektiva. Snart producerar Sverige mer el från vind än från kärnkraft, berättar Henrik Valent, affärsenhetschef AE Vindkraft.

− Projektet genomförs utan statliga subventioner och ligger i skärningspunkten av alla tre av Tekniska verkens ägardirektiv – samhälle, ekonomi och miljö. Att vi kan göra en investering som står på egna ben visar att omställningen är på riktigt, fortsätter Henrik.