Våra kunder får nya smarta mätare

Med hjälp av nya smarta elmätare har våra kunder under året fått grundförutsättningar för att effektivisera sin elanvändning i framtiden.

Rekordet: 2 400 mätarbyten på en vecka

Under 2020 har vi påbörjat arbetet med projektet Neuron, som innebär att vi byter ut alla elmätare i våra elnät till smarta elmätare. Genom den nya mätaren kan kunden enklare följa sin elanvändning, och den är dessutom förberedd för att mäta egen produktion, till exempel från solceller.

Mätarbytet pågår under 2020 och 2021 och totalt ska drygt 100 000 elmätare bytas ut i Linköping, Katrineholm och Mjölby. Projektet kan summera ett lyckat arbete under 2020, det visar inte minst rekordnoteringen som är 2 400 mätarbyten under en vecka. Målet är att alla elmätare i Linköping ska vara bytta till början av 2023.

Därför byts mätarna ut

Bakgrunden till mätarbytet är att Energimarknadsinspektionen, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. Senast den 1 januari 2025 ska alla elmätare i Sverige vara utbytta.

Tekniken utvecklas ständigt, och de mätare som nu byts ut är inte tillräckligt avancerade för framtidens behov. Med de nya mätarna kommer det att bli enklare för våra kunder att följa sin elanvändning och koppla på tjänster för exempelvis energieffektivisering. Mätarna är även utrustade med mer avancerade larm än tidigare, vilket gör att driftavdelningen snabbare kan få information om det uppstår avbrott i elnätet. De nya digitala mätarna ger oss därmed bättre kontroll över energiflödena i nätet.