Vår satsning på flytande biogas

För oss har det varit viktigt att fortsätta investera som planerat för att säkra en hållbar, tillförlitlig energiförsörjning i framtiden. 

Närproducerat bränsle i flytande form

Vi är mitt uppe i arbetet med att bygga världens mest resurseffektiva region, där vi skapar förutsättningar för cirkulära flöden. Resurser måste helt enkelt användas effektivare, och på det sättet minska behovet av nya råvaror. Ett lysande exempel på resurseffektivitet är vår anläggning för flytande biogas (LBG). Under 2020 invigde vi även Linköpings första tankställe för flytande biogas. Flytande biogas är ett fossilfritt fordonsbränsle som i det här fallet även är närproducerat. Dessutom är den flytande biogasen enklare att lagra och distribuera i större volymer. När biogasen omvandlas från gasform till flytande form blir volymen ungefär 600 gånger mindre, vilket innebär cirka 10 gånger mer biogas per transport.

 

32,5 Gwh

Så mycket flytande biogas har vi producerat under 2020.

Mindre volym

När biogasen omvandlas från gasform till flytande form blir volymen ungefär 600 gånger mindre.

Ökad efterfrågan på flytande biogas

Mycket har hänt inom området flytande biogas under 2020. Vi har sett en kraftigt växande efterfrågan på flytande biogas (LBG) inom industrin. Försäljningen av LBG för lastbilar har också mer än fyrfaldigats, och via vårt dotterbolag Svensk Biogas driftsatte vi under året vårt andra tankställe för flytande biogas. I början av året tog vi vår nya anläggning för produktion av flytande biogas i drift. Flytande gas är billigare och effektivare att lagra än biogas i komprimerad form, eftersom volymen blir cirka 600 gånger mindre när biogasen omvandlas från gas till vätska. Det gör den lättare att transportera längre sträckor.

− Biogas är en fantastisk cirkulär produkt, säger Erik Nordell, produktansvarig för flytande biogas. Den sänker nettokoldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med fossila bränslen, och är lokalproducerad. Dessutom skapas en biprodukt, biogödsel, som används vid odling av livsmedel och då ersätter fossil konstgödsel. Tack vare satsningen på flytande biogas har vi fått nya kunder inom exempelvis industri samt lätta och tunga transporter. Två stora industrikunder som vi förser med flytande biogas idag är Toyota Material Handling i Mjölby och Siemens Energy i Finspång. På sikt ser vi även möjligheter till kunder inom sjöfart.