En av Sveriges största solcellsparker

Det är inte bara vår anläggning för flytande biogas som är störst i Sverige. Under 2020 var även solcellsparken vid Gärstad störst i landet. Solcellsparken invigdes i oktober och visar hur vi med gemensamma krafter kan öka takten mot ett hållbart samhälle.

Gemensam satsning för mer förnybar el

De som passerar på E4 förbi Linköping kan, utöver Gärstadverket, numera också se en av Sveriges största solcellsparker. Marken, som ägs av Tekniska verken, bestod av energiskog som togs ner hösten 2019. I maj 2020 sattes de första solpanelerna upp, och parken stod sedan helt klar och kunde leverera förnybar el i juni. Trots viss påverkan av coronapandemin blev det inga större förseningar i projektet. Solcellsparken är en gemensam satsning mellan flera parter och ska ge en mer hållbar elförsörjning. Alight, Infranode och Tekniska verken äger och finansierar parken tillsammans, medan Swedbank köper elen som produceras via ett speciellt elköpsavtal. Alight har också byggt och ansvarar för driften av parken.

− Projektet visar att det är hållbart att bygga storskaliga anläggningar för solenergi även i Sverige. Tillsammans med starka samarbetspartners kan Tekniska verken bygga världens mest resurseffektiva region, säger Erik Olsson, affärsutvecklare på Tekniska verken.

De cirka 30 000 panelerna producerar cirka 11,5 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för uppskattningsvis 2 300 villor under ett år.

30 000

Så många solpaneler ser du när du åker förbi solcellsparken vid Gärstad i Linköping.

11,5

GWh el produceras i parken under ett år. Det motsvarar 2300 villors årsförbrukning av hushållsel. 

22

fotbollsplaner, så många krävs för att motsvara den yta som solcellsparken täcker.