Primär och sekundärsystem

Det finns två olika fjärrvärmesystem: Primärsystem och sekundärsystem, även kallat högtemperatursystem och lågtemperatursystem.

Högtemperatursystem 

  • Ett högtemperatursystem är samma sak som ett primärsystem. Det innebär att varje fastighet ansluts till fjärrvärmenätet individuellt och Tekniska verken ansvarar för fjärrvärmeledningen fram till ditt hus.
  • Temperaturen på det ingående vattnet i ett högtemperatursystem kan vara upp till ungefär 115 grader varmt på vintern men lägre på sommaren.
  • Varje fastighet har sin egen fjärrvärmecentral som ägs av dig som kund.

Lågtemperatursystem 

Sekundärsystem med egen fjärrvärmecentral

Lågtemperatursystem är ett sekundärvärmenät med låg framledningstempertur, där det ingående vattnet har cirka 65 grader. Med lågtemperatursystem får ett helt området värme från en gemensam fjärrvärmecentral, en så kallad områdescentral. Centralen ägs och driftas av Tekniska verken.

Inne i varje hus finns antingen en fjärrvärmecental för endast varmvattenberedning, eller en central med både varmvatten- och värmeberedning. Den ägs och driftas av dig som fastighetsägare.

  • Varje fastighet har individuell mätning för värme och varmvatten precis som vid ett traditionellt högtemperatursystem (primärsystem).
  • Det fungerar utmärkt att montera en primär fjärrvärmecentral, det vill säga en fjärrvärmecentral med både varmvatten och värmeberedning i ett lågtemperatursystem. Om du har växlare för både varmvatten- och värmereglering så sköter varje enskilt hus sitt eget värmesystem och du påverkas inte av grannarnas värmesystem.
  • En primär fjärrvärmecentral har ett expansionskärl vilket innebär att du själv håller koll på trycket i elementen och fyller på vatten vid behov.
  • Har du en fjärrvärmecentral endast för varmvattenberedning behöver du inte fylla på vatten i elementen. Det tar vi på Tekniska verken hand om via den gemensamma områdescentralen.
  • Att värma poolen med fjärrvärme fungerar alldeles utmärkt i detta system.

Sekundärsystem utan egen fjärrvärmecentral

Sekundärvärme innebär att du får värme och varmvatten från en gemensam fjärrvärmecentral där både ledningar och central ägs och driftas av Tekniska verken. Det finns även områden där till exempel en samfällighet äger och driftar både central och ledningar. Läs mer om husets mätpunkter för värme och varmvatten i nedan pdf:

Sekundär värmeanläggning (pdf) 

Energimätaren registerar energi (MWh) och flöde (kbm), värmeanvändning. Temperaturgivarna registerar tillopp- och returtemperatur till energimätaren. Flödesmätare värme registerar flödesmängden till energimätaren.

Differenstrycksventilen säkerställer rätt differenstryck på kundens sida, vilken innebär att termostatventilerna kan reglera värmen till elementen. Den ska stå på 1,5. Står den högre kan termostatventilerna få problem att stänga eller så kan oljud uppstå. Lägre värde ger sämre värme.

Flödesmätaren för tappvarmvatten registerar hur mycket varmvatten som används.

Du som har sekundärvärme kan inte teckna serviceavtal eftersom centralen ägs och sköts av Tekniska verken. Men självklart är du alltid välkommen att kontakta oss vid frågor.