Hand som justerar radiatorn på ett element medan den andra handen håller i en handduk som det droppar vatten på

Lufta elementen – så gör du

Om dina vattenburna element är kalla, ojämnt uppvärmda eller låter konstigt, så kan du behöva lufta elementen. Här är instruktioner på hur du gör och svaren på de vanligaste frågorna när du luftar element.

Lufta element: steg för steg

 1. Om du bor i hus: börja med att stänga av cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen sprider uppvärmt vatten genom systemet för att fördela värmen jämnt. Vanligtvis hittar du cirkulationspumpen där vattnet återvänder till värmekällan. Ett vanligt exempel på värmekälla är en fjärrvärmecentral.
  Bor du i lägenhet börjar du i stället med att stänga av elementet. 

 1. Om du bor i hus eller i en lägenhet med flera våningar ska du börja ventilera elementen längst ner i ditt hem, till exempel i källaren. Gör så här för varje element: 

  1. Öppna luftningsventilen försiktigt med en elementnyckel. Ventilen är oftast placerad högst upp i hörnet på elementet, på motsatt sida om termostaten. Håll en handduk eller ett glas under för att fånga upp vattnet. 

  2. Vänta medan luften pyser ut. Det är färdigt när det börjar rinna ut vatten.  

  3. Skruva åt ventilen. 

 1. Om du bor i hus: kontrollera vattentrycket i värmesystemet för att se om du behöver fylla på med vatten. Beroende på hur mycket luft som fanns i elementen kan trycket ha sjunkit. Påfyllnadsventilen är vanligtvis placerad nära värmekällan och kan se ut som en vattenkran eller en ventil. Exakt hur mycket vatten du måste fylla på varierar, men en utgångspunkt du kan gå efter är 1,0 bar.  

 1. Sätt på cirkulationspumpen, om du stängde av den, eller vrid på elementet. Vänta några timmar för att det ska bli varmt. 

Du kan behöva upprepa detta flera gånger, eftersom det kan ta flera veckor innan du har blivit av med all luft. Dessa steg gäller för luftning av alla vattenburna element.

När behöver elementen luftas? 

När värmen sätts på efter sommaren eller om värmen varit avstängd en längre tid, kan vara ett bra tillfälle att lufta elementen. Då kan det ha bildas luftfickor i systemet som gör att elementen inte blir riktigt varma.

När ett element fungerar som det ska är den övre halvan varmare än den nedre. Om det finns luft i systemet blir endast en del av elementet varmt. Då kan det vara dags att lufta. Om elementet låter konstigt kan det också vara dags att lufta elementen.  

Varför behöver element luftas?   

Alla vattenburna element behöver inte nödvändigtvis luftas. Behovet av att lufta element och radiatorer beror på flera saker, bland annat värmesystem och systemets konstruktion. Moderna värmesystem har ofta automatiska luftutsläppsanordningar som hjälper till att minska luftfickor.  

Äldre eller enklare system samlar ofta på sig mer luft. När värmen sätts på efter att ha varit avstängt kan luft komma in i vattenledningarna och fastna i elementen. Därför måste äldre eller enklare system luftas oftare.