Hämtning av mat- och restavfall

Vi hämtar mat- och restavfall hos dig som bor i Linköping. I Katrineholm är det Sörmland Vatten och Avfall som ansvarar för din sophämtning.

Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Det vanligaste är att du har en soptunna på 190 liter. I soptunnan lägger du 

  • soppåsar med sorterat restavvfall
  • gröna påsar med sorterat matavfall

Ställ fram din soptunna på hämtningsdagen

Ställ fram soptunnan vid tomtgränsen eller vid bilens uppställningsplats, senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Tänk på att vägen mellan soptunnan och sopbilen ska vara fri och att soptunnans hjul och handtag pekar ut mot gatan för att underlätta jobbet för våra chaufförer.

Viktigt att tänka på vid sophämtning på vintern

Under vintern kan dina sopor frysa fast i soptunnan, vilket gör att vi inte kan tömma den. Om soporna har frusit fast behöver du själv lossa det för att vi ska kunna tömma tunnan. Efter att du har lossat soporna kan du beställa en extra hämtning. Ett tips är att förvara soptunnan på en varmare plats, som i ett garage eller förråd, för att minska risken för fastfrusna sopor.

Sophämtning vid helgdagar

Om inget annat meddelas hämtas dina sopor på ordinarie hämtningsdag, även om det är en afton eller en röd dag.

Allt i påse med dubbelknut

Det är viktigt att inget löst avfall slängs i soptunnan eftersom alla soppåsar sorteras i en automatisk sorteringsanläggning. Där sorteras de gröna påsarna med matavfall ut från övriga soppåsar. Löst avfall skapar en dålig arbetsmiljö för vår personal och orsakar problem i sorteringen.

När hämtar ni hos mig?

Fyll i din adress och se när vi hämtar dina sopor eller ditt trädgårdsavfall.

Hur får jag en soptunna?

Tillvägagångssätten för att aktivera ett abonnemang för sophämtning är olika beroende på om ditt hus är nybyggt eller inte. Här kan du läsa vad som gäller för just dig.

Om du bygger ett nytt hus i Linköping kan du beställa alla dina tjänster, från avfall till fjärrvärme, på sidan om att bygga nytt. 

När du gör din flyttanmälan så kommer abonnemanget för sophämtning att slussas över till dig från den förra ägaren. Du kan göra ändringar i ditt abonnemang, som till exempel att ändra storlek på din soptunna eller beställa en trädgårdstunna.

Behöver du göra en felanmälan? 

Flicka slänger kaffesump i gröna påsen under köksbänken

Viktbaserad avgift

I Linköping har vi viktbaserad avgift och på varje soptunna sitter en ID-bricka med en unik kod. När vi tömmer din tunna väger vi den och läser av brickan. Vikten avgör sedan vilken kostnad du betalar. Genom att källsortera och minimera mängden avfall du slänger i din soptunna kan du påverka dina avfallskostnader.