Solcellspark byggs i Linköping

Till sommaren får Linköping och Tekniska verken ett nytt landmärke längs E4:an. I november startar bygget av en stor solcellspark på marken bredvid Gärstadverket.

Projektet är ett samarbete mellan Swedbank, Eneo Solutions och Tekniska verken. Eneo Solutions är projektör och ansvarar för bygget på Tekniska verkens mark. Swedbank har tecknat avtal om att köpa elen från parken. 

Anläggningen klar sommaren 2020

Solcellsparken kommer bestå av 30 000 solpaneler. Elproduktionen från anläggningen beräknas bli ca 11,5 GWh per år vilket motsvarar hushållsel för 2 300 villor under ett år. Anläggningen börjar byggas i novemer 2019 och beräknas vara i drift under juni 2020.

Swedbank ska köpa elen som produceras

Markområdet för parken är ungefär 13 hektar och den förväntade produktionen cirka 11,5 GWh. Swedbank kommer att köpa elen som produceras som ett led i bankens hållbarhetsarbete.

Fakta om solcellsparken

  • Installerad effekt: ca 12 MW.
  • Förväntad årlig produktion: ca 11,5 GWh.
  • Solcellsparkens yta: 13 hektar, vilket motsvarar ca 22 fotbollsplaner.
  • Antal paneler: Ca 30 000.
  • Planerad driftsättning: juni 2020.
  • Elproduktionen: Ca 11,5 GWh/per år. Det motsvarar hushållsel för 2 300 villor under ett år.
Hjälpte denna information dig? Nej