Stor solcellspark byggs i Linköping

Under sommaren 2020 får Linköping ett nytt landmärke längs E4:an. En stor solcellspark håller på att byggas på marken bredvid Gärstadverket.

Projektet är ett samarbete mellan Swedbank, Eneo Solutions, Infranode och Tekniska verken i Linköping. Leverantör är Eneo Solutions som kommer ansvara för byggnation och drift av solcellsparken på Tekniska verkens mark. 

Anläggningen är klar sommaren 2020

Anläggningen började byggas i november 2019 och beräknas vara i drift under sommaren 2020. Den skulle ha invigts i juni, men har blivit något försenat på grund av rådande omständigheter under coronapandemin. 

Solcellsparken kommer bestå av 30 000 solpaneler och täcka en yta motsvarande 22 fotbollsplaner (13 hektar). Anläggningen kommer ha en en installerad effekt på 12 MW med en beräknad elproduktion på cirka 11,5 GWh per år, vilket motsvarar hushållselen för 2 300 villor under ett år. 

Swedbank ska köpa elen 

Tekniska verken äger parken tillsammans med Eneo och Infranode. Swedbank har tecknat ett energiköpsavtal (PPA) om att köpa elen från parken som ett led i deras hållbarhetsarbete.

Solcellsparken i siffror

  • Planerad driftsättning: Sommaren 2020.
  • Installerad effekt: Cirka 12 MW.
  • Förväntad årlig produktion: Cirka 11,5 GWh. Motsvarar hushållselen för 2 300 villor under ett år.
  • Solcellsparkens yta: 13 hektar, vilket motsvarar cirka 22 fotbollsplaner.
  • Antal paneler: Cirka 30 000 st.
Hjälpte denna information dig? Nej