Sara Hallin bygger egen dagvattendamm

”Vattnet som rinner förbi oss är en resurs”

Precis som många andra husägare, har Sara Hallin och hennes familj byggt en pool under våren. Strax intill pågår ytterligare ett trädgårdsprojekt. Där anlägger Sara sin egen dagvattendamm; en oas som kommer bidra med både nytta och nöje.

Det var i samband med dränering av poolgropen, alltså steget där dagvattnet runt poolen leds bort, som Sara slogs av idén att på något sätt ta tillvara på vattnet.

"Det blev så påtagligt när jag såg vattnet som forsade från dräneringsslangen", säger Sara

"Det blev så påtagligt när jag såg vattnet som forsade från dräneringsslangen", säger Sara

– Jag såg hur vattnet forsade från dräneringsslagen och tänkte på hur jag använder dricksvatten för att vattna trädgården. Det blev så påtagligt. Vi glömmer att vattnet som rinner förbi oss är en resurs, berättar Sara.

Resurseffektivt och snyggt

Sagt och gjort. Vattnet skulle användas för bevattning, nu återstod bara frågan om hur. Till en början övervägde Sara ett vattenmagasin under marken. En bra lösning för att kunna samla vatten för bevattning, men som familjen inte skulle ha någon glädje av rent visuellt.

– Resurseffektivitet behöver inte vara antingen eller. Jag ville visa att jag kunde göra något bra av vattnet, som samtidigt var snyggt, säger Sara.

Hjälp via Dammskolan.se

Sara slogs då av idén om att bygga en trädgårdsdamm. Via Dammskolan.se byggde hon upp sin kunskap om hur hon skulle gå tillväga, och tog sedan hjälp av samma grävare som arbetat med familjens pool. Grävaren visade sig vara engagerad i dagvattenfrågor och gillade idén skarpt. Kort därefter var bygget igång.

"På dammskolan.se lärde jag mig mycket kring hur dammen skulle byggas upp", säger Sara.

"På dammskolan.se lärde jag mig mycket kring hur dammen skulle byggas upp", säger Sara.

– Vi har grävt dammen i flera nivåer för att den ska passa olika typer av växtlighet. När allt är klart kommer vi ha fiskar och en pump som skapar naturlig rörlighet i vattnet. Det känns också roligt att skapa ett sorts mikroklimat och skapa bra förutsättningar för biologisk mångfald med insekter och andra djur som kan trivas vid och i dammen. Framöver, när vårt växthus är på plats, kommer vi även bygga ett bevattningssystem dit från dammen, berättar Sara.

”Alla som bygger pool ställs inför frågan om dränering”

Till vardags arbetar Sara som VA-ingenjör. Hon har därför både kunskap om, och intresse för, dagvattenfrågor. Hon är dock noga med att poängtera att vem som helst kan ge sig i kast med ett dammbygge.

– Har du bara viljan och lite utrymme över i trädgården är det fullt görbart. All information om hur du gör går att hitta på nätet. Alla som bygger pool ställs ju inför frågan om dränering, och då kan detta vara ett alternativ. Dammen kommer inte bara vara fin att se på utan renar också vattnet innan det leds tillbaka ut i närmsta dike eller ledningssystemet, förklarar Sara.

Vill du följa Saras resa till färdig damm?

Via sitt Instagramkonto Vibyggerlyckan1 och under hashtagen #dammsamedmig, kan du följa hela resan steg för steg.


 Faktakoll

Dagvatten

Storskaliga (och små) dammar renar dagvattnet

Tekniska verken ansvarar för ledningsnätet för dagvatten i Linköping. Just nu planerar vi för att bygga flera storskaliga dammar i syfte att rena dagvattnet innan det släpps vidare ut i exempelvis Stångån.

Dagvattendammar hjälper till att samla upp partiklar som inte hör hemma i naturliga vattenmiljöer och renar vatten från gatubrunnar innan det släpps tillbaka i naturen igen. Dammar bidrar också till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och sjöar genom att mellanlagra vattnet. Dessutom kan de, precis som Saras kommande damm, bilda en vacker oas för både flora och fauna att frodas i!

 

Hjälpte denna information dig? Nej